• مدیران موسسه
  • مدیرعامل: ایوب دهقان‌کار
   • مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی:  مصطفی راضی جلالی 
   • مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل: رجبعلی سالاریان
   • مسئول حراست: حسن پورنوروز 
   • مدیر دفتر مدیرعامل: احمد شاکری
   • دبیر تحریریه خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا): حامد صلاحی
  • معاونت‌ها
   • کتاب و فرهنگ: آزاده نظربلند 
    • مدیریت اهل قلم، کتاب و انتشارات:  ناصر میرزایی 
    • مدیریت جشنواره های حوزه کتاب: علی علی محمدی
    • مدیریت بانک اطلاعات و خدمات اطلاعاتی: فرشید فرح خواه
   • اقتصاد و فرهنگ: حسین صفری
    • مدیر امور نمایشگاه‌ها: شیوا وکیل نسلیان 
    • مدیر امور اقتصادی و بازرگانی:
    • مدیر توزیع و فروش: بهمن محبی
   • سرپرست معاونت اداری و مالی: محمد خلج
    • مدیر امور اداری و ارزیابی: محمد خلج 
    • مدیر امور مالی و بودجه: سعید نظام‌آبادی 
    • مدیر پشتیبانی: یعقوب سعیدی