بسمه تعالي

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله­ای (نوبت اول)

   مؤسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران در نظر دارد مناقصه فعالیت­های مشروحه زیر در سی و ­سومین نمایشگاه
بین­المللی کتاب تهران را به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت و کد اقتصادی واگذار نماید.

  1. محل اجراء مناقصه: تهران، خیابان شهید بهشتی، مصلی امام خمینی (ره)
  2. تاریخ برگزاری نمایشگاه: 26 فروردین لغایت 5 اردیبهشت 1399.

موضوع مناقصه:

ردیف

عنوان مناقصه

موضوع مناقصه

میزان برآورد اولیه مترمربع

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

  1.  

غرفه­‌بندی مدولار (پانل) نمایشگاهی

اجاره،نصب، نگهداری و جمع آوری

35,000

200,000,000

  1.  

داربست فلزی در ابعاد مختلف حسب مورد نظر کارفرما با مبلغ سه میلیارد ریال برآورد اولیه

اجاره،نصب، نگهداری و جمع آورید به صورت حجمی

 

150,000,000

  1.  

نیروی نظافتی و خدماتی

تامین نیروهای خدماتی جهت بخشهای مختلف

4,000 نفر روز

300,000,000

  1.  

نظافت داخل سالن

نیروی نظافتی و خدماتی داخل سالن­ها

 

200,000,000

  1.  

ناهار و شام

تأمین ناهار و شام در محل نمایشگاه

47,000 ناهار

10,000 پرس شام

700,000,000

 

 

از متقاضیان دارای صلاحیت و واجد شرایط دعوت به عمل می‌­آید جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم 23/11/98 در روزنامه اطلاعات در ساعات اداری (8 الی 16) به جز ایام تعطیل با ارائه معرفی نامه به نشانی خ انقلاب-بین صباو فلسطین جنوبی- پلاک 1080 ساختمان مؤسسه نمایشگاه­های فرهنگی ایران – طبقه سوم – واحد دبیرخانه تلفن  66415196 مراجعه واسناد مناقصه تکمیل شده و پیشنهادات خود را به­‌صورت لاک و مهر شده تا  تاریخ 11/12/98 به دبیرخانه مؤسسه تحویل و رسید دریافت نمایند. (توزیع و ارائه پیشنهاد اسناد مناقصه از 1398/11/23 الی 1398/12/11 است) تاریخ بازگشایی پاکت­ها پس از اتمام خاتمه جمع‌­آوری اسناد تاریخ 1398/12/14 ساعت 14 عصر به­‌صورت حضوری خواهد بود.

شرایط کامل موضوع مناقصه در اسناد مناقصه به تفکیک هر مناقصه درج گردیده است، مؤسسه در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار بوده و هزینه درج دو نوبت آگهی به نسبت مساوی به عهده برندگان مناقصه است.