تقویم نمایشگاه های استانی - 1398

رديف

نام استان

دوره

تاريخ برگزاري

1

خراسان شمالی

387

10 تا 15 مهر

2

کردستان

388

10 تا 15 مهر

3

 چهارمحال و بختیاری

389

20 تا 25 مهر

4

لرستان

390

20 تا 25 مهر

5

آذربايجان شرقي

391

29 مهر تا 4 آبان

6

خراسان رضوی

392

 8 تا 15 آبان

7

 مرکزی 

393

8 تا 13 آبان

8

کیش(فروش متمرکز)

394

15 تا 24 آبان

9

کهگیلویه و بویر احمد

395

18 تا 23 آبان

10

اصفهان

396

18 تا 23 آبان

11

مازندران

397

26 آبان  تا 1 آذر

12

گیلان

398

26 آبان تا 1 آذر

13

خراسان جنوبی

399

3 تا 8 آذر

14

زنجان

400

11 تا 16 آذر

15

کرمان جنوبی

401

11 تا 16 آذر

16 گلستان 402 24 تا 28 آذر

17

سمنان

403

27 آذر تا 2 دی

18

كرمان

404

7 تا 13 دی ماه

19 قم 405 13 تا 20 دی
20 همدان 406 18 تا 23 دی
21 خوزستان 407 30 دی تا 5 بهمن
22 هرمزگان 408 12 تا 18 بهمن
23 یزد 409 23 تا 29 بهمن

24

سيستان و بلوچستان

410

3 تا 9 اسفند