هیئت مدیره موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

 

قادر آشنا (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)

ایوب دهقان‌کار

حسین سیفی مرزان

محمود آموزگار

سیدمحمدحسین هاشمی