هیئت مدیره موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

 

ایوب دهقان‌کار

حسین سیفی مرزان

محمود آموزگار

سیدمحمدحسین هاشمی