هیئت مدیره موسسه 

 

 ایوب دهقانکار
علیرضا اسماعیلی
سعید جلالی
حسین سیفی
محمدمهدی ایمانی‎پور
 محمدجواد مرادی‎نیا
محمد ناصرزاده شریفی