تقویم نمایشگاه های استانی - 1397

ردیف عنوان نمایشگاه استان تاریخ
1 359 نمایشگاه کتاب استانی آذربايجان غربي 20تا 25 شهریور
2 360 نمایشگاه کتاب استانی اردبیل 1 تا 6 مهر
3 361 نمایشگاه کتاب استانی زنجان 9 تا 14 مهر 
4 362 نمایشگاه کتاب استانی کردستان 18تا 23 مهر 
5 363 نمایشگاه کتاب استانی گلستان 18تا 23 مهر 
6 364 نمایشگاه کتاب استانی آذربايجان شرقي 29 مهر تا 4 ابان 
7 366 نمایشگاه کتاب استانی چهارمحال و بختیاری 9 تا 14 آبان
8 367 نمایشگاه کتاب استانی اصفهان 9 تا15آبان
9 365 نمایشگاه کتاب استانی کیش 17 تا 25 آبان
10 369 نمایشگاه کتاب استانی کرمان 19 تا 24 آبان 
11 368 نمایشگاه کتاب استانی کرمانشاه 20 تا 25 آبان 
12 370 نمایشگاه کتاب استانی گیلان  26 آبان تا 1 آذر 
13 371 نمایشگاه کتاب استانی لرستان 26 آبان تا 1آذر
14 372 نمایشگاه کتاب استانی خراسان رضوی 2 تا 8 آذر
15 373 نمایشگاه کتاب استانی فارس 3 تا 8 آذر 
16 374 نمایشگاه کتاب استانی سمنان 11تا 16آذر
17 375 نمایشگاه کتاب استانی خراسان جنوبی 19تا 24 آذر
18 376 نمایشگاه کتاب استانی البرز 25 تا 30 آذر
19 377 نمایشگاه کتاب استانی کاشان 5 تا 11دی
20 378 نمایشگاه کتاب استانی جیرفت 22 تا 28 دی
21 379 نمایشگاه کتاب استانی هرمزگان 29 دی تا 5 بهمن
22 380 نمایشگاه کتاب استانی قزوین 8تا 13 بهمن
23 381 نمایشگاه کتاب استانی خوزستان 17تا 22 بهمن
24 382 نمایشگاه کتاب استانی یزد 27بهمن تا 3 اسفند
25 383 نمایشگاه کتاب استانی سيستان و بلوچستان 5 تا 11 اسفند