مراسم و رونمایی معرفی کتاب سال استان، نشست های نقد و رونمایی کتاب، شاهنامه خوانی، بررسی وضعیت شعرسپید دراستان، برگزاری کارگاه خوانش و نقد شعرکلاسیک استان، برگزاری نمایش عکس و خوشنویسی با موضوع اعتلای فرهنگ و کتاب خوانی، برگزاری کارگاه اوریگامی با همکاری اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ایستگاه نقاشی و سرگرمی کودکان و نوجوانان ازجمله برنامه هایی است که دربخش جنبی این نمایشگاه اجرا می شود.