حضور ایران در نمایشگاه‌های بین المللی کتاب 

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به نمایندگی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نشر ایران و با حمایت  معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه‌های بین امللی کتاب حضور می یابد. گزارش‌ها و اطلاعات اجمالی مرتبط با حضورهای غرفه ایران در این نمایشگاه‌ها را می‌توانید در این قسمت به صورت  کامل و با فرمت پی دی اف دریافت کنید.
اطلاعات حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش از سال 90 را نیز می توانید از اینجا دریافت کنید.

 • سال 1398
 1. نمایشگاه بلونیا: 12 تا‌ 15 فروردین (گزارش)  
 2. نمایشگاه تورین: 19 تا 23 اردیبهشت (گزارش)
 3. نمایشگاه سئول: 29 خرداد تا 2 تیر
 4. نمایشگاه پکن: 30 مردادتا3 شهریور (گزارش)
 5. نمایشگاه مسکو: 13 تا 17 شهريور(گزارش)
 6. نمایشگاه دمشق 21 تا 31 شهریور(گزارش)
 7. نمایشگاه باکو: 5 تا 7 مهر (گزارش)
 8. نمایشگاه فرانکفورت: 24 تا 28 مهر (گزارش)
 9. نمایشگاه استانبول(کتب عربی): 6 تا 9 مهر 
 10. نمایشگاه بلگراد: 28 مهر تا 5 آبان (گزارش)
 11. نمایشگاه کودک شانگهای: 24  تا 26 آبان(گزارش)
 12. نمایشگاه دهلی‌نو: 14تا22دی(گزارش)
 13. نمایشگاه دوحه: 19تا28 دی (گزارش)
 14. نمایشگاه مسقط: 3 تا 12اسفند ماه
 15. نمایشگاه کابل
 • سال 1397
 1. نمایشگاه  بلونیا: 6 تا 9 فروردین ( گزارش)
 2. نمایشگاه  تونس: 17 تا 26 فروردین ( گزارش)
 3. نمایشگاه  سئول:30خرداد تا 3 تیر( گزارش)
 4. نمایشگاه  پکن:31 مرداد تا 4 شهریور ( گزارش)
 5. نمایشگاه  مسکو: 14 تا 18شهريور
 6. نمایشگاه  فرانکفورت: 18-22 مهر(گزارش)
 7. نمایشگاه بلگراد: 29مهر-6آبان (گزارش)
 8. نمایشگاه وین: 16 تا 20 آبان (گزارش)
 9. نمایشگاه شانگهای: 18 تا 20 آبان (گزارش)
 10. نمایشگاه  استانبول: 19 تا 27 آبان (گزارش)
 11. نمایشگاه‌ دوحه: 8 تا 17آذر( گزارش)
 12. نمایشگاه دهلی‌نو: 15 تا 23 دی ( گزارش)
 13. نمایشگاه مسقط: 1 تا 11 اسفند ( گزارش)
 14. نمایشگاه پاریس: 24 تا 27 اسفند (گزارش)
 • سال 1396
 1. نمایشگاه پاریس: 3 تا 7 فروردین ( گزارش)
 2. نمایشگاه  تونس:4 تا 13 فروردین ( گزارش)
 3. نمايشگاه بلونيا: 14 تا 17 فروردین (گزارش
 4. نمایشگاه بوداپست:31فروردین تا3اردیبهشت (گزارش)
 5. نمایشگاه پکن 1 تا 5 شهریور ( گزارش)
 6. نمایشگاه مسکو: 15 تا 19 شهریور ( گزارش)
 7. نمایشگاه آذربایجان: 6 تا 8 مهر 
 8. نمایشگاه فرانکفورت: 19 تا 23 مهر (گزارش)
 9. نمایشگاه بلگراد: 30 مهر تا 7 آبان (گزارش) 
 10. نمایشگاه استانبول: 13 تا 21 آبان
 11. نمایشگاه وین: 17 تا 21 آبان ( گزارش)
 12. نمایشگاه دوحه: 8 تا 14 آذر (گزارش) 
 13. نمایشگاه دهلی‌نو: 16 تا 24 دی ( گزارش)
 14. نمایشگاه مسقط: 2 تا 12 اسفند ( گزارش)
 15. نمایشگاه پاریس: 25 تا 28 اسفند ( گزارش)
 • سال 1395
 1. نمایشگاه کتاب پاریس - 2016
 2. نمایشگاه بلونیا:16تا19فروردین (گزارش)
 3. نمایشگاه پکن: 3 تا7شهریور(گزارش)
 4. نمایشگاه مسکو:17تا21شهریور( گزارش)
 5. نمایشگاه فرانکفورت: 28مهر تا2آبان(گزارش)
 6. نمایشگاه بلگراد: 3 تا 10آبان( گزارش)
 7. نمایشگاه الجزیره: 5تا15آبان(دریافت گزارش)
 8. نمایشگاه وین: 19تا23آبان(گزارش)
 9. نمایشگاه استانبول: 22 تا 25 آبان( گزارش)
 10. نمایشگاه دوحه: 10 تا 20 آذر( گزارش)
 11. نمایشگاه دهلی نو: 18 تا 26 دی ( گزارش)
 12. نمایشگاه عمان: 5 تا 15 اسفند ( گزارش)
 • سال 1394
 1. نمایشگاه پاریس  2015
 2. نمایشگاه  دهلی نو  2016
 3. نمایشگاه  وین  2015
 4. نمایشگاه فرانکفورت  2015
 5. نمایشگاه دوشنبه  2015
 6. نمایشگاه پکن  2015
 7. نمایشگاه مسکو  2015
 8. نمایشگاه بلونیا 2015
 • سال 1393
 1. نمایشگاه دوحه  2015
 2. نمایشگاه کویت  2014
 3. نمایشگاه استانبول 2014
 4. نمایشگاه بلگراد  2014
 5. نمایشگاه داغستان 2014
 6. نمایشگاه تاجیکستان 2014
 7. نمایشگاه فرانکفورت 2014
 8. نمایشگاه  پکن 2014
 9. نمایشگاه مسکو 2014
 10. نمایشگاه  تفلیس2014
 11. نمایشگاه بلونیا 2014
 12. نمایشگاه بپاریس 2014