حضور ایران در نمایشگاههای بین المللی کتاب در دیگر کشورها

موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران به نمایندگی از نمایشگاه کتاب تهران و نشر ایران و با حمایت  معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاههای بین امللی کتاب حضور می یابد که در در ذیل گزارش هر کدام به اجمال ذکر شده است. علاوه بر اطلاعات اجمالی ذیل می توانید با کلیک روی عنوان هر نمایشگاه، گزارش آن را به صورت  کامل و با فرمت پی دی اف دریافت کنید. اطلاعات نمایشگاههای خارجی قبل از سال 90 را می توانید از(اینجا) قسمت عملکرد موسسه نمایشگاههای فرهنگی دریافت کنید.

 • سال 1398
 1. نمایشگاه بلونیا 12 تا‌ 15 فروردین (گزارش)  
 2. نمایشگاه تورین 19 تا 23 اردیبهشت (گزارش)
 3. نمایشگاه سئول 29 خرداد تا 2 تیر
 4. نمایشگاه پکن 30 مردادتا3 شهریور (گزارش)
 5. نمایشگاه مسکو 13-17 شهريور(گزارش)
 6. نمایشگاه دمشق 21 تا 31 شهریور(گزارش)
 7. نمایشگاه باکو 5 تا 7 مهر(گزارش)
 8. نمایشگاه فرانکفورت 24 تا 28 مهر (گزارش)
 9. نمایشگاه استانبول(کتب عربی)6 تا 9 مهر 
 10. نمایشگاه بلگراد 28 مهر تا 5 آبان (گزارش)
 11. نمایشگاه کودک شانگهای 24  تا 26 آبان
 12. نمایشگاه بیروت(آذرماه)
 13. نمایشگاه دوحه (آذرماه)
 14. نمایشگاه دهلی‌نو (دی ماه)
 15. نمایشگاه بغداد (بهمن ماه)
 16. نمایشگاه مسقط (اسفند ماه)
 17. نمایشگاه کابل

 

 • سال 1397
 1. نمایشگاه کتاب بلونیا 6 تا 9 فروردین (دریافت گزارش)
 2. نمایشگاه کتاب تونس 17-26 فروردین (دریافت گزارش)
 3. نمایشگاه کتاب سئول30خرداد-3 تیر(دریافت گزارش)
 4. نمایشگاه کتاب چین 31 مرداد-4 شهریور (دریافت گزارش)
 5. نمایشگاه کتاب مسکو 14-18شهريور
 6. نمایشگاه کتاب فرانکفورت18-22 مهر(دریافت گزارش)
 7. نمایشگاه کتاب بلگراد29مهر-6آبان (دریافت گزارش)
 8. نمایشگاه کتاب وین 16 تا 20 آبان (دریافت گزارش)
 9. نمایشگاه کتاب شانگهای 18 تا 20 آبان (دریافت گزارش)
 10. نمایشگاه کتاب استانبول 19 تا 27 آبان (دریافت گزارش)
 11. نمایشگاه‌کتاب‌دوحه 8تا17آذر(دریافت گزارش)
 12. نمایشگاه کتاب دهلی‌نو 15 تا 23 دی (دریافت گزارش)
 13. نمایشگاه کتاب مسقط 1 تا 11 اسفند (دریافت گزارش)
 14. نمایشگاه کتاب پاریس 24 تا 27 اسفند
 • سال 1396
 1. نمایشگاه کتاب پاریس 3 تا 7 فروردین (دریافت گزارش)
 2. نمایشگاه کتاب تونس4 تا 13 فروردین (دریافت گزارش)
 3. نمايشگاه كتاب بلونيا 14 تا 17 فروردین (دریافت گزارش
 4. نمایشگاه کتاب بوداپست31فروردین تا3اردیبهشت (دریافت گزارش)
 5. نمایشگاه کتاب پکن 1 تا 5 شهریور (دریافت گزارش)
 6. نمایشگاه کتاب مسکو 15 تا 19 شهریور (دریافت گزارش)
 7. نمایشگاه کتاب آذربایجان 6 تا 8 مهر 
 8. نمایشگاه کتاب فرانکفورت 19 تا 23 مهر (دریافت گزارش)
 9. نمایشگاه کتاب بلگراد 30 مهر تا 7 آبان (دریافت گزارش) 
 10. نمایشگاه کتاب استانبول 13 تا 21 آبان
 11. نمایشگاه کتاب وین - 17 تا 21 آبان (دریافت گزارش)
 12. نمایشگاه کتاب دوحه 8 تا 14 آذر (دریافت گزارش) 
 13. نمایشگاه کتاب دهلی‌نو 16 تا 24 دی (دریافت گزارش)
 14. نمایشگاه کتاب مسقط 2 تا 12 اسفند (دریافت گزارش)
 15. نمایشگاه کتاب پاریس 25 تا 28 اسفند (دریافت‌ گزارش)
 • سال 1395
 1. نمایشگاه کتاب پاریس - 2016
 2. نمایشگاه کتاب بلونیا16تا19فروردین(دریافت گزارش)
 3. نمایشگاه کتاب پکن 3 تا7شهریور(دریافت گزارش)
 4. نمایشگاه کتاب مسکو 17تا21شهریور(دریافت گزارش)
 5. نمایشگاه کتاب فرانکفورت 28مهر تا2آبان(دریافت گزارش)
 6. نمایشگاه کتاب بلگراد 3 تا 10آبان(دریافت گزارش)
 7. نمایشگاه کتاب الجزیره 5تا15آبان(دریافت گزارش)
 8. نمایشگاه کتاب وین 19تا23آبان(دریافت گزارش)
 9. نمایشگاه کتاب استانبول 22 تا 25 آبان(دریافت گزارش)
 10. نمایشگاه کتاب دوحه قطر 10 تا 20 آذر(دریافت گزارش)
 11. نمایشگاه کتاب دهلی نو 18 تا 26 دی ( دریافت گزارش)
 12. نمایشگاه کتاب عمان 5 تا 15 اسفند (دریافت گزارش)
 • سال 1394
 1. نمایشگاه کتاب پاریس - 2015
 2. نمایشگاه کتاب دهلی نو - 2016
 3. نمایشگاه کتاب وین - 2015
 4. نمایشگاه کتاب فرانکفورت -  2015
 5. نمایشگاه کتاب دوشنبه - 2015
 6. نمایشگاه کتاب پکن - 2015
 7. نمایشگاه کتاب مسکو - 2015
 8. نمایشگاه کتاب بلونیا -2015
 • سال 1393
 1. نمایشگاه کتاب دوحه قطر - 2015
 2. نمایشگاه کتاب کویت - 2014
 3. نمایشگاه کتاب استانبول- 2014
 4. نمایشگاه کتاب بلگراد - 2014
 5. نمایشگاه کتاب داغستان- 2014
 6. نمایشگاه کتاب تاجیکستان- 2014
 7. نمایشگاه بین­ المللی کتاب فرانکفورت - 2014
 8. نمایشگاه کتاب پکن - 2014
 9. نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو - 2014
 10. نمایشگاه کتاب تفلیس- 2014
 11. نمایشگاه بین المللی کتاب بلونیا- 2014
 12. نمایشگاه بین المللی کتاب پاریس-2014