تقویم نمایشگاه های استانی - 1395

#

عنوان نمایشگاه

استان

تاريخ

توضيحات

1

305 امین نمایشگاه کتاب استانی

زنجان

2تا 8شهریور

 

2

306 امین نمایشگاه کتاب استانی البرز

14تا 20 شهریور

 

3

307 امین نمایشگاه کتاب استانی

آذربایجان غربی

28 شهریور تا 2 مهر

 

4

308 امین نمایشگاه کتاب استانی

چهارمحال و بختیاری

4 تا 9 مهر

 

5

309 امین نمایشگاه کتاب استانی لرستان 11 تا 16 مهر

 

6

310 امین نمایشگاه کتاب استانی

گیلان

12 تا 17 مهر

 

7

311امین نمایشگاه کتاب استانی

آذربایجان شرقی

26 مهر تا 1 آبان

 

8

312امین نمایشگاه کتاب استانی

گلستان

4 تا 9 آبان

 

9

313امین نمایشگاه کتاب استانی

همدان

8 تا 13 آبان

 

10

314امین نمایشگاه کتاب استانی

خراسان رضوی(نیشابور)

16 تا 21 آبان

 

11 315امین نمایشگاه کتاب استانی کرمان 24 تا 29 آبان  

12

316امین نمایشگاه کتاب استانی

کرمانشاه

24 تا 29 آبان

 

13

317امین نمایشگاه کتاب استانی

فارس

4 تا 9 آذر

 

14

318امین نمایشگاه کتاب استانی

مرکزی

13 تا 18 آذر

 

15

319امین نمایشگاه کتاب استانی

سمنان

14 تا 19 آذر

 

16 320امین نمایشگاه کتاب استانی

خراسان شمالی

24 تا 29 آذر

 

17 321امین نمایشگاه کتاب استانی بوشهر 24 تا 29 آذر  

18

322امین نمایشگاه کتاب استانی

جنوب کرمان

11 تا 16 دی

 

19 323امین نمایشگاه کتاب استانی هرمزگان 26 دی تا 2 بهمن  
20 324امین نمایشگاه کتاب استانی خوزستان 7 تا 12 بهمن  
21 325امین نمایشگاه کتاب استانی اصفهان(کاشان) 13 تا 18بهمن  
22 326امین نمایشگاه کتاب استانی مازندران 16 تا 21 بهمن  
23 327امین نمایشگاه کتاب استانی سیستان و بلوچستان 24 تا 29 بهمن  
24 328امین نمایشگاه کتاب استانی کهگیلویه و بویراحمد 24 تا 29 بهمن  
25 329امین نمایشگاه کتاب استانی یزد 1 تا 7 اسفند  
26 330امین نمایشگاه کتاب استانی قزوین 2 تا 7 اسفند  
27 331امین نمایشگاه کتاب استانی ایلام 8 تا 13 اسفند  
28 332 امین نمایشگاه کتاب استانی منطقه آزاد اروند-آبادان 15 تا 20 اسفند