گزاش تصویری مراسم تکریم دکتر قادر آشنا و معارفه دکتر ایوب دهقان کار، سرپرست موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

1399/2/13 15:09