کرونا نمایشگاه کتاب پاریس را به تعطیلی کشاند

1398/12/12 09:19

نمایشگاه کتاب پاریس به دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا در فرانسه لغو شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، ونسان مون تاین، رئیس اتحادیه ملی نشر فرانسه و رئیس نمایشگاه کتاب پاریس در مصاحبه با لوموند از لغو برگزاری نمایشگاه کتاب پاریس به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خبر داد. این تصمیم بر اساس مصوبه دولت فرانسه گرفته‌شده است. بر اساس مصوبه ابلاغی دولت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تمام اجتماعات بالای 5 هزار نفر در فرانسه لغو شده است. نمایشگاه کتاب پاریس قرار بود از تاریخ 1 تا 4 فروردین سال آینده برگزار شود. این نمایشگاه در دوره قبل 160 هزار بازدیدکننده داشته است و بر اساس ثبت‌نام‌های صورت گرفته قرار بود 50 کشور نیز در این دوره از نمایشگاه حضورداشته باشند. هند مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه بود.