انتظار از جامعه اسلامی توجه ویژه به کتاب و کتابت مبتنی بر آگاهی بخشی است

1398/11/24 09:19
مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت توجه به کتاب در جامعه اسلامی گفت: انتظار از جامعه اسلامی توجه ویژه به کتاب و کتابت مبتنی بر آگاهی بخشی است.

«محمد مهدی احمدی » در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان یزد با اشاره به تلاش های یک ساله برای پایتختی کتاب ایران گفت: احمدی مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم گفت: ما معتقدیم در جامعه ای که معجزه آن کتاب است و قسم به قلم به عنوان آیه ای ویژه در آن یاد می شود، انتظار می رود، کتاب در متن زندگی انسان ها قرار گیرد و از عناصر سبک زندگی انسان ها باشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: جامعه شناسان معتقدند که انسان ها فطرتا اجتماعی هستند و و الگوی آن ها نیز مبتنی بر جامعه پذیری بوده و انتخاب الگو نیز فطری است لذا قرآن که پیامبر را اسوه حسنه معرفی می کند بر همین مبنا است.

وی افزود: انسان هایی می توانند الگوهای متعالی را انتخاب کنند که میزان آگاهی و معرفت بالایی داشته باشند.

مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: منشا آگاهی کتاب و کتابت است و جامعه ای که رابطه منطقی با کتاب برقرار می کند جامعه آگاه است و طبیعتا در آن جامعه آسیب ها بسیار پایین است.

احمدی گفت: برای این که انسان ها بتوانند اسوه حسنه ای انتخاب کنند باید از افراد و الگوهایی انتخاب کنند که در تعالی زندگی آنها اثر داشته باشد و طبیعتا انسان های آگاه نیز به سراغ انسان هایی می روند که متعالی باشند.

وی بیان کرد: جامعه ایرانی که تامل در آن می شود، جامعه ای است که به لحاظ دینی و ملی، دارای تمدن و پیشینه تاریخی، مفاخر و علمای بزرگی است و از آن انتظار است که کتاب و کتابت در متن زندگی آنها قرار گیرد و کتاب به عنوان فضیلت و ارزش شناخته شود.

مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: نمایشگاه های کتاب می تواند جریان سازی خوبی در استان ها ایجاد کند تا جامعه و محققان با تازه های کتاب آشنا شوند و این بهانه ای برای قرار گرفتن کتاب در متن زندگی است.

وی گفت: استان یزد با ماهیت استانی فرهنگی و استانی که زیست مومنانه در آن وجود دارد می تواند به عنوان ظرفیت والای فرهنگی باشد که بسیاری از برنامه ها و همایش ها در این استان برگزار شود.