تبدیل خاطره به داستان

1398/8/14 08:32
کارگاه آموزشی تبدیل خاطره به داستان در محل دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران کارگاه آموزشی تبدیل خاطره به داستان در محل دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان مرکزی برگزار شد. 
در این کارگاه دکتر رضا قاسمی نویسنده کتاب: از سه راه آذری تامنهتن، شیوه های تبدیل خاطره به داستان را برای علاقمندان حاضر در کارگاه تشریح کرد و به سئوالات شرکت کنندگان در این کارگاه پاسخ داد.
این کارگاه آموزشی از جمله برنامه های جنبی دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان مرکزی است که روز  دوشنبه ۹۸/۸/۱۳همزمان با آخرین روز برپایی نمایشگاه در محل این نمایشگاه برگزار شد.