ظهر امروز صورت گرفت

دیدار مدیران موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با معاون امور فرهنگی

1398/4/3 18:10

مدیران موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران ظهر امروز با محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار داشتند.
به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در این دیدار قادر آشنا، مدیرعامل این موسسه ضمن خیرمقدم به معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در انجام وظایفی که در اساسنامه موسسه آمده، ما نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مأمور به انجام تکالیف و وظایفی هستیم که معاونت این وزارتخانه برای ما سیاست‌گذاری کرده است.
وی در ادامه گفت: سیاست‌های ما در دوره جدید فعالیت‌های موسسه، حرکت به سمت چابک سازی و درآمدزایی است. امیدواریم در مأموریت‌های جدید که بر اساس اساسنامه موسسه مورد هدف قرارگرفته، حمایت‌های لازم از طرف معاونت امور فرهنگی صورت گیرد.
در ادامه این دیدار مراد خزائی، مدیر روابط عمومی، گزارش عملکرد موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران را در سال گذشته ارائه و هریک از مدیران نیز در خصوص برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش‌رو توضیحاتی را ارائه کردند.
محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار ضمن تشکر از فعالیت‌های صورت گرفته در موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران گفت: هرگز فعالیت‌های صورت گرفته را نادیده نمی‌گیریم و در جهت گسترش برنامه‌های جدید این موسسه تلاش و برای آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
جوادی در ادامه گفت: ایجاد مسیرهای نو، گام برداشتن برای فعالیت‌ها با نوآوری جدید بر اساس پژوهش و بازاریابی ازجمله برنامه‌هایی است که در دوره جدید باید در موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران دنبال و به آن توجه شود.