بازدید قادر آشنااز بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

1398/2/30 11:26

قادر آشنا مدیرعامل موسسه نمایشگا های فرهنگی ایران، شب گذشته (29 اردیبهشت) از بخش های مختلف بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بازدید کرد. در این بازدید حسین صفری، مدیر دبیرخانه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، محسن نصراله، مدیرپشتیبانی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران و مراد خزایی مدیر روابط عمومی این موسسه ایشان را همراهی کردند.