احد جلیلی مدیر حراست موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران شد

1398/1/19 10:40

براساس پیشنهاد مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و با حکم قاسم خورشیدی، رئیس مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احد جلیلی مدیر حراست این موسسه شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، مراسم معارفه احد جلیلی، صبح امروز با حضور قادر آشنا، مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، قاسم خورشیدی، رئیس مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی سهل‌آبادی، مدیر حراست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار شد.

در این مراسم رئیس مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به وظایف ساختاری حراست گفت: تلاش برای پیشگیری و آسیب‌شناسی و جلوگیری از امکان نفوذ و رخنه فساد در سازمان وظیفه و ماموریت حراست است که باید دنبال شود.

قادر آشنا مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران نیز در این مراسم گفت: امیدواریم حراست با نگاه پیشگیرانه بتواند در پیشبرد  اهداف فرهنگی موسسه به ما کمک کند.

در این مراسم از زحمات حسن‌علی محمودی، سرپرست حراست موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران تقدیر و احد جلیلی به عنوان مدیر حراست این موسسه معرفی شد.