حمایت جدی از کتاب فروشی ها در نمایشگاه های استانی دنبال می شود

شهرام نیا در افتتاح نمایشگاه اصفهان
1397/8/9 17:47

امیرمسعود شهرام نیا، مدیر عامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب اصفهان گفت: حمایت جدی از کتاب فروشی ها در نمایشگاه های استانی دنبال می شود.
به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران؛ امیرمسعود شهرام نیا در این مراسم گفت: خوشحالم از این که در نمایشگاه کتاب اصفهان مسیری که مورد نظر و سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است دنبال شده و کلیه فعالیت های مربوط به برگزاری نمایشگاه کتاب در این استان به تشکل های نشر و ناشران استان سپرده شده است و امیدواریم که این تجربه خوب موجب استمرار این حرکت شود.
وی در ادامه گفت: کتاب فروشی های استان نباید از برگزاری نمایشگاه ضرر کنند.  البته سیاست هایی در نمایشگاه های استانی مورد نظر قرار گرفته تا از آسیب رسیدن به کتاب فروشی ها جلوگیری شود. علاوه بر این سیاست ها در طرح هایی مانند طرح تابستانه و پائیزه کتاب نیز مشارکت کتاب فروشی ها مورد نظر است و به شکل مناسب در این طرح ها از این زحمت کشان عرصه کتاب حمایت می شود. مدیر عامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در ادامه گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب فرصتی برای توجه به کتاب است و نمایشگاه های کتاب استانی توجه متولیان امور و مردم را به کتاب جلب می کند.
شهرام نیا در ادامه به همراهی و دستگاه های دیگر اجرایی برای برگزاری نمایشگاه اشاره داشت و گفت: برگزاری نمایشگاه تنها از توان یک دستگاه خارج است و لازم است تمامی دستگاه های اجرایی استان در برگزاری نمایشگاه نقش خود را به خوبی انجام نمایند.
وی در پایان سخنان خود گفت: برای نمایشگاه کتاب اصفهان سیستم اطلاع رسانی از طریق راه اندازی اپلیکیشن در نظر گرفته شده که از آن طریق بازدیدکنندگان می توانند کتاب ها و ناشران شرکت کننده در نمایشگاه را جستجو نمایند و از آن اطلاع یابند هم چنین بخش فروش متمرکز نمایشگاه نیز برای حمایت از ناشرانی که امکان حضور در نمایشگاه را نداشتند راه اندازی شده است.