امضاء تفاهم همکاری مشترک بین ایران و کره جنوبی در حوزه فرهنگ

1397/3/31 12:35

در حاشیه دومین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب سئول نسخه نهایی تفاهم نامه همکاری مشترک بین ایران و کره جنوبی امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران بر اساس این تفاهم نامه که بین نمایشگاه کتاب سئول و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امضاء شد، دو طرف غرفه ای را به مساحت 18مترمربع در مدت 3 سال به‌صورت رایگان در اختیار یکدیگر قرار می دهند.
 در ادامه این تفاهم نامه زمینه همکاری ناشران دو کشور با یکدیگر نیز اشاره‌شده و طرفین متعهد شدند تا امکاناتی را برای کمک به ناشران دو کشور در اختیار  قرار دهند. در انتهای این تفاهم نامه اشاره‌شده  برای 3 سال دیگر نیز قابل تمدید است.
در سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برای نخستین بار هیئت 5 نفره ای از کره جنوبی شرکت کرده بودند و جزئیات این تفاهم‌نامه در آن زمان به تائید دو طرف رسیده بود.
همچنین در این مراسم حضور نمایشگاه کتاب سئول به‌عنوان شهر مهمان نمایشگاه کتاب تهران و حضور ایران به‌عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب کره جنوبی موردبررسی قرار گرفت و قرار شد در آینده نزدیک پاسخ داده شود.