انجام توافقات برای مبادله غرفه با نمایشگاه کتاب شانگهای

1397/2/21 19:48

در دیدار معاون رئیس نمایشگاه کتاب شانگهای با قائم مقام سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توافقات اولیه برای مبادله غرفه میان دو نمایشگاه انجام شد. 
 بعدازظهر روز جمعه(21 اردیبهشت) در دیدار کارولینا لیلا باستر؛ معاون رئیس نمایشگاه کتاب شانگهای با امیرمسعود شهرام‌نیا؛ قائم مقام سی ‌و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توافق اولیه برای مبادله غرفه و تصویرگر و همچنین برگزاری ورکشاپ دو کشور در این دو نمایشگاه انجام شد. 
در این دیدار مقرر شد معاون رئیس نمایشگاه کتاب شانگهای در بازگشت به چین مواد توافق اولیه را مطرح و قطعی سازد.