آغازپیش فروش بن خرید کتاب نمایشگاه هرمزگان

1395/10/19 09:43

پیش فروش بن کارت الکترونیکی خرید کتاب برای نمایشگاه کتاب استان هرمزگان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، بازدیدکنندگان از نمایشگاه های کتاب استان هرمزگان می توانند از امروز(19دی) تا 24 دی با مراجعه به سامانه bon.tibf.ir برای دریافت بن کارت های الکترونیکی خرید کتاب ثبت نام کنند. این بن کارت ها با تخفیف 20 درصدی عرضه و تا 3 روز قبل از برگزاری نمایشگاه کتاب دراستان هرمزگان از طریق سامانه اعلام شده توزیع می گردد. اشخاصی که از این طریق ثبت نام می کنند درایام برگزاری نمایشگاه کتاب دراستان هرمزگان می توانند با کد پی گیری که سامانه دراختیار آن ها قرار می دهد و با ارائه کارت ملی و مراجعه به بانک شهر مستقردرنمایشگاه بن کارت الکترونیکی خریداری شده خود را دریافت نمایند.

این طرح برای سهولت کار و جلوگیری از ازدحام درنمایشگاه های کتاب استانی و برای توزیع هدفمند یارانه خرید کتاب دربین بازدید کنندگان نمایشگاه های کتاب استانی طراحی شده و براساس برنامه ریزی های به عمل آمده یک سوم بن های اختصاصی و حمایتی که به هر استان تعلق می گیرد از این روش دربین بازدید کنندگان نمایشگاه های کتاب استانی توزیع می گردد.

چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان از 26 دی تا 2 بهمن ماه درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی بندرعباس برگزارمی شود.