امیر مسعود شهرام نیا    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

  66415206

  66415498

  m_shahramnia[AT]icfi[dot]ir


محمد خلج    مشاور مدیرعامل در امور نیروی انسانی

  66415262

  66415498


محسن عموشاهی    مشاور مدیر عامل


احمد شاکری    مشاور مدیرعامل در امور بین الملل


مصطفی خادمیان    مشاور و مدیر دفتر مدیرعامل


رجبعلی سالاریان    مدیر نمایشگاههای استانی

  66466290 - 66467615


غلامرضا نوعی    مدیر نمایشگاههای خارجی


مصطفی وکیلی    مدیر امورمالی


حسین صفری    مدیر دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


محسن نصراله    مدیر پشتیبانی

  66415100


مراد خزائی    سرپرست روابط عمومی

  66965579

  66415498


مجتبی نماینده    مدیر توزیع


هادی بقراط پور    مسول امور قراردادها


فرشید فرح خواه    پشتیبانی فنی

  support[at]icfi[dot]ir