ایوب دهقان‌کار    مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران

  66415206

  66415498

  dehghankar@icfi.ir


مصطفی راضی جلالی    مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی


آزاده نظربلند    معاون کتاب و فرهنگ


حسین صفری    معاون اقتصاد و فرهنگ

  66415608-66415490


حسین علی سالاری    معاون اداری و مالی


رجبعلی سالاریان    مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل

  66965579

  66415498


شیوا وکیل نسلیان    مدیریت امور نمایشگاه ها

  66415271-2


سعید نظام‌آبادی    مدیریت امور مالی و بودجه


محمد خلج    مدیریت امور اداری و ارزیابی عملکرد

  66415262

  66415498


یعقوب سعیدی    مدیر امور پشتیبانی

  66415100


مصطفی حسینی مهر    مدیر حراست


بهمن محبی    مدیریت امور توزیع و فروش


ناصر میرزایی    مدیریت اهل قلم، کتاب و انتشارات


علی علی محمدی    مدیریت جشنواره های حوزه کتاب


احمد شاکری    مدیردفتر مدیرعامل

  66415271


فرشید فرح خواه    مدیریت بانک اطلاعات و خدمات اطلاعاتی