امیر مسعود شهرام نیا    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

  66415206

  66415498

  m_shahramnia[AT]icfi[dot]ir


محمد خلج    مشاور مدیرعامل در امور نیروی انسانی

  66415262

  66415498


محسن عموشاهی    مشاور مدیر عامل

  66415271-2 داخلی 107


احمد شاکری    مشاور مدیرعامل در امور بین الملل

  66415271-2


مصطفی خادمیان    مشاور و مدیر دفتر مدیرعامل

  66415271-2 داخلی 108


رجبعلی سالاریان    مدیر نمایشگاههای استانی

  66466290 - 66467615


غلامرضا نوعی    مدیر نمایشگاههای خارجی

  66415271-2 داخلی 120


مصطفی وکیلی    مدیر امورمالی

  66415271-2 داخلی 111


حسین صفری    مدیر دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  66415608-66415490


محسن نصراله    مدیر پشتیبانی

  66415100


مراد خزائی    مدیر روابط عمومی

  66965579

  66415498


مجتبی نماینده    مدیر توزیع

  66415271-2 داخلی 112


هادی بقراط پور    مسول امور قراردادها

  66415271-2 داخلی 116


فرشید فرح خواه    پشتیبانی فنی

  66415271-2 داخلی 191

  support[at]icfi[dot]ir