دکتر ایوب دهقان‌کار    سرپرست موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

  66415206

  66415498


رضا بصیرت    معاون اداری و مالی

  66415206

  66415498


محمد خلج    مشاور مدیرعامل در امور نیروی انسانی

  66415262

  66415498


محسن عموشاهی    مشاور مدیر عامل

  021-66414899


احمد شاکری    مشاور مدیرعامل در امور بین الملل

  66415271-2


رجبعلی سالاریان    مدیر نمایشگاههای استانی

  66466290 - 66467615


غلامرضا نوعی    مدیر نمایشگاههای خارجی

  66415271-2 داخلی 120


حسین صفری    مدیر دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  66415608-66415490


محسن نصراله    مدیر پشتیبانی

  66415100


مراد خزائی    مدیر روابط عمومی

  66965579

  66415498


احد جلیلی    مدیر حراست


مجتبی نماینده    مدیر توزیع

  66415271-2 داخلی 112


هادی بقراط پور    مسول امور قراردادها

  66415271-2 داخلی 116