جستجو
258

101 داستان برای افزایش شادابی و بهزیستی  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786008806523
جورج‌ویلیام برنز
آذرین مهر
280,000  ریال
خوشبختی
استعاره - مصارف درمانی
روان‌شناسی مثبت‌گرا
قصه‌درمانی
بهزیستی
موقعیت
دانشگاهی
3
153

Modern quantum mechanics  

0201539292
Junjohn Sakurai ویراستار : SanFu Tuan
آذرین مهر
140,000  ریال
1390
Quantum mechanics
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آزمایش‌های فیزیک برای بچه‌ها: انرژی مکانیکی و ماشین‌ها  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786008806332
رضا خاکسار,حسن پرورش
آذرین مهر
80,000  ریال
فیزیک - آزمایشها - ادبیات کودکان و نوجوانان
فیزیک - ادبیات کودکان و نوجوانان
انرژی مکانیکی - ادبیات نوجوانان
موقعیت
دانشگاهی
3
153

آزمون‌های استخدامی شهرداری: خلاصه مطالب مهم قوانین شهر و شهرداری قابل استفاده داوطلبان آزمون استخدامی شهرداریهای کشور  

9786006484433
کوروش شمسه
آذرین مهر
130,000  ریال
1392
سازمان شهرداریهای کشور - کارمندان - شرایط استخدامی - قوانین و رویه‌ها شهرداری - قوانین و مقررات - ایران آزمونهای استخدامی - ایران
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آزمون‌های استخدامی شهرداری: خلاصه مطالب مهم قوانین شهر و شهرداری قابل استفاده داوطلبان آزمون استخدامی شهرداریهای کشور  

9786006484020
کوروش شمسه
آذرین مهر
48,000  ریال
1390
سازمان شهرداریهای کشور - کارمندان - شرایط استخدامی - قوانین و رویه‌ها شهرداری - قوانین و مقررات - ایران آزمونهای استخدامی - ایران
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آزمون‌های استخدامی شهرداری: خلاصه مطالب مهم قوانین شهر و شهرداری قابل استفاده داوطلبان آزمون استخدامی شهرداریهای کشور  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786006484433
کوروش شمسه
آذرین مهر
130,000  ریال
آزمون‌های استخدامی - ایران
شهرداری - قوانین و مقررات - ایران
سازمان شهرداریهای کشور - کارمندان - شرایط استخدامی - قوانین و رویه‌ها
موقعیت
دانشگاهی
3
153

آزمون‌های استخدامی مهندسی برق  

9786009265336
هادی افشار محمدرضا هادیان‌امرئی
آذرین مهر
60,000  ریال
1390
استخدام دولتی - ایران - آزمونها برق - مهندسی - آزمونها و تمرینها آزمونهای استخدامی - ایران
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آموزش PLC مقدماتی  

1346484600978
صادق ایزد پناه
آذرین مهر
60,000  ریال
1392
دانشگاهی
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آموزش بارگذاری و سیستم‌های باربر  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786007707173
سیدعلی احمدی‌نژاد
آذرین مهر
130,000  ریال
ضریب بار و مقاومت
بار و بارگذاری (مکانیک)
موقعیت
دانشگاهی
3
153

آموزش جامع SAEF2014  

9786005674567
شربتی
آذرین مهر
250,000  ریال
1396
دانشگاهی
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92