جستجو
132

Modern quantum mechanics  

0201539292
Junjohn Sakurai ویراستار : SanFu Tuan
آذرین مهر
140,000  ریال
1390
Quantum mechanics
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آزمون‌های استخدامی شهرداری: خلاصه مطالب مهم قوانین شهر و شهرداری قابل استفاده داوطلبان آزمون استخدامی شهرداریهای کشور  

9786006484433
کوروش شمسه
آذرین مهر
130,000  ریال
1392
سازمان شهرداریهای کشور - کارمندان - شرایط استخدامی - قوانین و رویه‌ها شهرداری - قوانین و مقررات - ایران آزمونهای استخدامی - ایران
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آزمون‌های استخدامی شهرداری: خلاصه مطالب مهم قوانین شهر و شهرداری قابل استفاده داوطلبان آزمون استخدامی شهرداریهای کشور  

9786006484020
کوروش شمسه
آذرین مهر
48,000  ریال
1390
سازمان شهرداریهای کشور - کارمندان - شرایط استخدامی - قوانین و رویه‌ها شهرداری - قوانین و مقررات - ایران آزمونهای استخدامی - ایران
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آزمون‌های استخدامی مهندسی برق  

9786009265336
هادی افشار محمدرضا هادیان‌امرئی
آذرین مهر
60,000  ریال
1390
استخدام دولتی - ایران - آزمونها برق - مهندسی - آزمونها و تمرینها آزمونهای استخدامی - ایران
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آموزش PLC مقدماتی  

1346484600978
صادق ایزد پناه
آذرین مهر
60,000  ریال
1392
دانشگاهی
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آموزش جامع SAEF2014  

9786005674567
شربتی
آذرین مهر
250,000  ریال
1396
دانشگاهی
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آموزش جامع sap2000v15  

9786006484938
محمد علی زرین
آذرین مهر
250,000  ریال
1393
دانشگاهی
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آموزش جامع نرم‌افزار Safe 12  

9786006484280
محمدعلی زرین
آذرین مهر
155,000  ریال
1392
نرم‌افزار سیف دالهای بتنی - طرح و ساختمان - داده‌پردازی پی‌سازی - داده‌پردازی
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آموزش طلایی Excel 2010  

9786009257713
رقیه زارع
آذرین مهر
37,000  ریال
1390
اکسل مایکروسافت (فایل کامپیوتر) صفحه گسترده الکترونیکی
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92

آموزش میکروکنترلر FPGA  

9786006484907
آرمین قابوسیان
آذرین مهر
170,000  ریال
1393
دانشگاهی
موقعیت
دانشگاهی
B
4
92