جستجو
129

ادامه بده  

استان خوزستان / نمایشگاه کتاب اهواز98
9786008537625
رینبو راول
آذرباد
480,000  ریال
داستان‌های آمریکایی - قرن 21م.
موقعیت
عمومی
خلیج فارس
6

ادامه بده  

استان خوزستان / نمایشگاه کتاب اهواز98
9786008537625
رینبو راول
آذرباد
400,000  ریال
داستان‌های آمریکایی - قرن 21م.
موقعیت
عمومی
خلیج فارس
6

اسکارلت‏‫‭Scarlet = ‬‬‬  

استان خوزستان / نمایشگاه کتاب اهواز98
9786008537595
ماریسا مییر
آذرباد
310,000  ریال
داستان‌های آمریکایی - قرن 21م.
موقعیت
عمومی
خلیج فارس
6

الن ویک  

استان خوزستان / نمایشگاه کتاب اهواز98
9786008537281
ریک باروز
آذرباد
189,000  ریال
داستان‌های آمریکایی - قرن 21م.
موقعیت
عمومی
خلیج فارس
6

النور و پارک  

استان خوزستان / نمایشگاه کتاب اهواز98
9786008537199
رینبو راول
آذرباد
250,000  ریال
داستان‌های آمریکایی - قرن 21م.
موقعیت
عمومی
خلیج فارس
6

اورژانس‌یار (بر اساس آخرین تغییرات فوریت‌های پزشکی کشور)  

استان خوزستان / نمایشگاه کتاب اهواز98
9786006225012
سیدرضا غفوری‌ارمکی,زهره عمرانی
آذرباد
78,000  ریال
اورژانس
کمک‌های اولیه
موقعیت
عمومی
خلیج فارس
6

با عشق، رزی  

استان خوزستان / نمایشگاه کتاب اهواز98
9786008537656
سیسیلیا آهرن
آذرباد
500,000  ریال
داستان‌های انگلیسی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
خلیج فارس
6

با عشق، رزی  

استان خوزستان / نمایشگاه کتاب اهواز98
9786008537656
سیسیلیا آهرن
آذرباد
400,000  ریال
داستان‌های انگلیسی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
خلیج فارس
6

بازی تاج و تخت: نغمه‌ای از آتش و یخ (قسمت دوم)  

استان خوزستان / نمایشگاه کتاب اهواز98
9786006225203
جورج آر.آر. مارتین
آذرباد
150,000  ریال
داستان‌های آمریکایی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
خلیج فارس
6

بانوی سپید  

استان خوزستان / نمایشگاه کتاب اهواز98
9786006225388
محمد فائزی‌فرد
آذرباد
170,000  ریال
داستان‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
خلیج فارس
6