جستجو
224

1000 نکته در آزمون‌های بهداشت عمومی شامل: سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات کارشناسی به کارشناسی ارشد تا اسفند92221392  

9786006531557
باقیانی - احرام پوش
آثار سبحان
158,000  ریال
1393
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران بهداشت همگانی - آزمونها و تمرینها (عالی) دانشگاهها و مدارس عالی - ایران - آزمونها
موقعیت
پزشکی

1000 نکته در آزمون‌های بهداشت عمومی شامل: سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات کارشناسی به کارشناسی ارشد...  

9786006531304
محمدحسن احرام‌پوش حسن شهبازی محمدحسین باقیانی‌مقدم
آثار سبحان
139,000  ریال
1391
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران بهداشت همگانی - آزمونها و تمرینها (عالی) دانشگاهها و مدارس عالی - ایران - آزمونها
موقعیت
پزشکی

1000 نکته در آزمون‌های بهداشت عمومی شامل: سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات کارشناسی به کارشناسی ارشد...  

9786006531045
محمدحسن احرام‌پوش محمدحسین باقیانی‌مقدم راضیه ذوالقدر
آثار سبحان
72,000  ریال
1390
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران بهداشت همگانی - آزمونها و تمرینها (عالی) دانشگاهها و مدارس عالی - ایران - آزمونها
موقعیت
پزشکی

200 سوال آزمون دستیاری اسفند 1388 همراه با پاسخ تشریحی  

9789642580705
گردآورنده : سیدجواد موسوی
آثار سبحان
39,000  ریال
1389
کارآموزی (پزشکی) - آزمون‌ها و تمرین‌ها پزشکی - آزمونها و تمرینها
موقعیت
پزشکی

200 سوال آزمون پیش‌کارورزی شهریور 87 همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

9789642580415
گردآورنده : سیدجواد موسوی گردآورنده : سمیه موسوی
آثار سبحان
29,500  ریال
1388
کارآموزی (پزشکی) - آزمون‌ها و تمرین‌ها پزشکی - پرسشها و پاسخها پزشکی - آزمونها و تمرینها
موقعیت
پزشکی

Basic English for medical and paramedical students  

9789642580200
محمدرضا مزین کاظم برزگر ویراستار : پرویز بیرجندی
آثار سبحان
68,000  ریال
1391
زبان انگلیسی - کتابهای قرائت - پزشکی زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
پزشکی

Basic English for medical and paramedical students    

9786006531465
محمدرضا مزین- کاظم برزگر- ویراستار : پرویز بیرجندی
آثار سبحان
89,000  ریال
1393
زبان انگلیسی - کتابهای قرائت - پزشکی زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی
موقعیت
پزشکی

English for radiology students    

9786006531434
Fathollah Bouzarjomehri Farshad Ghafaripour
آثار سبحان
64,000  ریال
1395
پرتوشناسی پزشکی - اصطلاحها و تعبیرها زبان انگلیسی - کتابهای قرائت - پرتوشناسی پزشکی زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی
موقعیت
پزشکی

ISCN: سیستم بین‌المللی نام‌گذاری سیتوژنتیک کروموزوم‌های انسانی  

9786006531182
لیزا جی. شافر ماریلین ال. اسلوواک لیندا کمپ‌بل مترجم : فرهاد شاویسی‌زاده مترجم : سیدمحمدحسین قادریان
آثار سبحان
62,000  ریال
1391
کروموزومهای انسانی - ناهنجاریها - نام‌ها کروموزومهای انسانی - اصطلاحها و تعبیرها کروموزومهای انسانی - نام‌ها کروموزومهای انسانی - ناهنجاریها - اصطلاحها و تعبیرها یاخته‌شناسی ژنتیک انسانی - اصطلاحها و تعبیرها یاخته‌شناسی ژنتیک انسانی - نامها
موقعیت
پزشکی

Reading comprehension passages intermediate to advanced for: Candidates of BA, BSC, MA, MSC, PhD, Toefl & university students  

9789642580361
Mohammad reza Mozayan
آثار سبحان
35,000  ریال
1387
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی - خارجیان خواندن - استنباط
موقعیت
پزشکی