جستجو
465

657 گفتار نیک  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786007631553
وحید رضایی
آتی‌ نگر
75,000  ریال
کلمات قصار
نکته‌گویی‌ها و گزینه‌گویی‌ها
موقعیت
دانشگاهی
3
152

68 داستان کوتاه شگفت‌انگیز  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786007631416
حبیب رضایی‌کرمانشاهی
آتی‌ نگر
75,000  ریال
داستان‌های کوتاه فارسی - قرن 14
موقعیت
دانشگاهی
3
152

ASP.NET 4.0 و Ajax در C# 4.0  

9786009107698
رامین مولاناپور- لقمان محمدزاده
آتی‌ نگر
69,000  ریال
1393
ای. جکس (تکنولوژی توسعه وب سایت) مایکروسافت ویژوال سی شارپ دات نت صفحه‌های سرور فعال وب - سایتها - طراحی
موقعیت
دانشگاهی
B
5
129

ASP.NET 4.0 و Ajax در C# 4.0  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786009107698
لقمان محمدزاده,رامین مولاناپور
آتی‌ نگر
69,000  ریال
وب - سایتها - طراحی
صفحه‌های سرور فعال
مایکروسافت ویژوال سی شارپ دات نت
ای. جکس (تکنولوژی توسعه وب سایت)
موقعیت
دانشگاهی
3
152

Access برای همه  

9786007631300
رامین مولاناپور_ صمد نجفی
آتی‌ نگر
180,000  ریال
1394
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
B
5
129

Microsoft Access برای همه  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786007631300
صمد نجفی,رامین مولاناپور
آتی‌ نگر
180,000  ریال
آفیس مایکروسافت
اکسس مایکروسافت (فایل کامپیوتر)
پایگاه‌های اطلاعاتی - مدیریت
موقعیت
دانشگاهی
3
152

R در عمل  

9786007631638
مهدی اسماعیلی_سیده سمانه سیدی
آتی‌ نگر
450,000  ریال
1396
آمار_داده‌پردازی
موقعیت
دانشگاهی
B
5
129

R در عمل تحلیل داده و گرافیک با R  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786007631638
رابرت‌آی. کاباکوف
آتی‌ نگر
450,000  ریال
آمار - داده‌پردازی
آر (زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر)
موقعیت
دانشگاهی
3
152

Silverlight & WPF در C#4.0  

9786006004006
رامین مولاناپور_لقمان محمدزاده
آتی‌ نگر
59,000  ریال
1393
برنامه‌نویسی
موقعیت
دانشگاهی
B
5
129

WPF و Silverlight در C# 4.0  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786006004006
لقمان محمدزاده,رامین مولاناپور
آتی‌ نگر
59,000  ریال
سیستمهای چندرسانه‌ای
نرم‌افزار کاربردی - طراحی و توسعه
سیلورلایت (منبع الکترونیکی)
سی‌شارپ (زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر)
موقعیت
دانشگاهی
3
152