جستجو
119

آبراهام مازلو: زندگی‌نامه و گزیده سخنان  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008251156
-
آتیلا
0  ریال
کلمات قصار آمریکایی
روان‌شناسان - کلمات قصار
مزلو، آبراهام‌هرولد، 1908 - 1970م - کلمات قصار
مزلو، آبراهام‌هرولد، 1908 - 1970م
موقعیت
عمومی
پروین
6

آلبرت انیشتین "زندگی‌نامه و گزیده سخنان"  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008251095
-
آتیلا
0  ریال
اینشتین، آلبرت، 1955 - 1879م.
اینشتین، آلبرت، 1955 - 1879م. - سرگذشتنامه
فیزیکدانان - سرگذشتنامه
اینشتین، آلبرت، 1955 - 1879م. - کلمات قصار
موقعیت
عمومی
پروین
6

آنتون پاولوویچ چخوف "زندگی‌نامه و گزیده سخنان"  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008251132
-
آتیلا
0  ریال
نویسندگان روسی - قرن 19 - سرگذشتنامه
چخوف، آنتوان پاولوویچ، 1860 - 1904 م.
چخوف، آنتوان پاولوویچ، 1860 - 1904 م. - کلمات قصار
موقعیت
عمومی
پروین
6

آنتونی رابینز "زندگی‌نامه و گزیده سخنان"  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008251231
-
آتیلا
0  ریال
رابینز، آنتونی، 1961 - سرگذشتنامه
رابینز، آنتونی، 1961 - کلمات قصار
موقعیت
عمومی
پروین
6

افلاطون: زندگی‌نامه و گزیده سخنان  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008251170
-
آتیلا
0  ریال
افلاطون، 427؟ - 347؟ ق.م. - سرگذشتنامه
افلاطون، 427؟ - 347؟ ق.م. - کلمات قصار
موقعیت
عمومی
پروین
6

بهترین جهیزیه  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008251385
حسین یاری‌زاده
آتیلا
20,000  ریال
زناشویی
زنان در اسلام
موقعیت
عمومی
پروین
6

تختخوابت را مرتب کن: چیزهای کوچکی که می‌توانند زندگی شما و شاید حتی دنیا را متحول کنند  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786226585040
ویلیام هری مک‌ریون
آتیلا
160,000  ریال
راه و رسم زندگی
موقعیت
عمومی
پروین
6

جبران خلیل‌جبران: زندگی‌نامه و گزیده سخنان  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008251200
-
آتیلا
0  ریال
جبران، جبران‌خلیل، 1931 - 1883
نویسندگان عرب - لبنان - سرگذشتنامه
جبران، جبران‌خلیل، 1931 - 1883 - کلمات قصار
نویسندگان عرب - ایالات متحده
موقعیت
عمومی
پروین
6

دانته آلیگری "زندگی‌نامه و گزیده سخنان"  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008251613
-
آتیلا
0  ریال
دانته، آلیگیری 1265 - 1321 م. - کلمات قصار
نویسندگان ایتالیایی - ‏‫از آغاز تا ۱۵۰۰م.‏ - سرگذشتنامه
موقعیت
عمومی
پروین
6

دیوان اشعار ایرج میرزا  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786226585118
-
آتیلا
480,000  ریال
شعر فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
پروین
6