جستجو
81

آزادی از زندان  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786009638611
دن گاتمن
آتون کتاب
50,000  ریال
داستان‌های کودکان (آمریکایی) - قرن 21م.
موقعیت
عمومی
پروین
5

آلیس در سرزمین عجایب  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008388982
لوئیس کارول
آتون کتاب
60,000  ریال
داستان‌های تخیلی
شخصیتهای کارتونی - داستان
موقعیت
عمومی
پروین
5

آپ  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008388388
تننت ردبنک
آتون کتاب
60,000  ریال
داستان‌های تخیلی
دوستی - داستان
موقعیت
عمومی
پروین
5

اجماع، حجیت یا عدم حجیت  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008388715
محمدرضا کاظم‌زاده,فاطمه کاظم‌زاده,مجتبی شایسته‌نیا,محمدکاظم کاظم‌زاده,فهیمه ریاحی‌نبی,سکینه غدیری,رضا بهشتی‌پور,سعید منزه
آتون کتاب
60,000  ریال
اجماع (فقه)
حجیت (فقه)
موقعیت
عمومی
پروین
5

اختراعات انسان از ابتدا  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008388296
بابک اعتمادی
آتون کتاب
180,000  ریال
اختراعات - ادبیات کودکان و نوجوانان
اطلاعات عمومی - ادبیات کودکان و نوجوانان
دایره‌المعارفها و واژه‌نامه‌های کودکان و نوجوانان
موقعیت
عمومی
پروین
5

از دست این تراکتورها!  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008388821
فرانک بریوس
آتون کتاب
60,000  ریال
تراکتورها
داستان‌های تخیلی
داستان‌های کارتونی
موقعیت
عمومی
پروین
5

اعجاز کار پاره‌وقت (سود بردن بهتر از دستمزد گرفتن است)  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786007260098
ای.جیمز رون
آتون کتاب
60,000  ریال
موفقیت
بازاریابی چند سطحی
موفقیت در کسب و کار
موقعیت
عمومی
پروین
5

الکی خوشحال  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008388166
دن گاتمن
آتون کتاب
50,000  ریال
داستان‌های کودکان (آمریکایی) - قرن 21م.
موقعیت
عمومی
پروین
5

انتخاب رشته  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008388371
بابک اعتمادی
آتون کتاب
400,000  ریال
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
اطلاعات عمومی - ادبیات کودکان و نوجوانان
دایره‌المعارفها و واژه‌نامه‌های کودکان و نوجوانان
موقعیت
عمومی
پروین
5

انرژی هسته‌ای  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008388500
بابک اعتمادی
آتون کتاب
250,000  ریال
انرژی اتمی - ادبیات کودکان و نوجوانان
اطلاعات عمومی - ادبیات کودکان و نوجوانان
دایره‌المعارفها و واژه‌نامه‌های کودکان و نوجوانان
موقعیت
عمومی
پروین
5