جستجو
46

ارزیابی شتابزده  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9786009719426
جلال آل‌احمد
آتشکده
125,000  ریال
مقاله‌های فارسی - قرن 14<br/>
موقعیت
عمومی
1
1
28

از رنجی که می‌بریم  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9786009709977
جلال آل‌احمد
آتشکده
55,000  ریال
داستان‌های کوتاه فارسی - قرن 14<br/>
موقعیت
عمومی
1
1
28

اورازان  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9786009716968
جلال آل‌احمد
آتشکده
55,000  ریال
جامعه‌شناسی روستایی<br/>اورازان - اوضاع اجتماعی<br/>
موقعیت
عمومی
1
1
28

اولدوز و عروسک سخنگو  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9786008704010
صمد بهرنگی
آتشکده
30,000  ریال
داستان‌های فارسی - قرن 14<br/>
موقعیت
عمومی
1
1
28

اولدوز و کلاغ‌ها  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9786008704034
صمد بهرنگی
آتشکده
35,000  ریال
داستان‌های فارسی - قرن 14<br/>
موقعیت
عمومی
1
1
28

اولیور تویست  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9786008704089
چارلز دیکنز
آتشکده
75,000  ریال
داستان‌های انگلیسی - قرن 19م.<br/>
موقعیت
عمومی
1
1
28

بازگشت از شوروی به ضمیمه تنقیح بازگشت از شوروی  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9786009719419
آندره‌پل‌گیوم ژید
آتشکده
125,000  ریال
سفرنامه‌ها<br/>کمونیسم - روسیه شوروی<br/>روسیه شوروی - سیر و سیاحت<br/>ژید، آندره‌پل‌گیوم 1951 - 1869<br/>
موقعیت
عمومی
1
1
28

بیگانه  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9786008704201
آلبر کامو
آتشکده
120,000  ریال
داستان‌های فرانسه - قرن 20م.<br/>
موقعیت
عمومی
1
1
28

تات‌نشین‌های بلوک زهرا  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9786009719488
جلال آل‌احمد
آتشکده
85,000  ریال
تاتی<br/>جامعه‌شناسی روستایی<br/>بویین زهرا - اوضاع اجتماعی<br/>بویین زهرا - آداب و رسوم زندگی اجتماعی<br/>
موقعیت
عمومی
1
1
28

تلخون  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9786008704027
صمد بهرنگی
آتشکده
50,000  ریال
داستان‌های فارسی - قرن 14<br/>
موقعیت
عمومی
1
1
28