جستجو
46

ارزیابی شتابزده  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009719426
جلال آل‌احمد
آتشکده
125,000  ریال
مقاله‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
R3 Z8

از رنجی که می‌بریم  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009709977
جلال آل‌احمد
آتشکده
55,000  ریال
داستان‌های کوتاه فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
R3 Z8

اورازان  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009716968
جلال آل‌احمد
آتشکده
55,000  ریال
جامعه‌شناسی روستایی
اورازان - اوضاع اجتماعی
موقعیت
عمومی
R3 Z8

اولدوز و عروسک سخنگو  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008704010
صمد بهرنگی
آتشکده
30,000  ریال
داستان‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
R3 Z8

اولدوز و کلاغ‌ها  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008704034
صمد بهرنگی
آتشکده
35,000  ریال
داستان‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
R3 Z8

اولیور تویست  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008704089
چارلز دیکنز
آتشکده
75,000  ریال
داستان‌های انگلیسی - قرن 19م.
موقعیت
عمومی
R3 Z8

بازگشت از شوروی به ضمیمه تنقیح بازگشت از شوروی  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009719419
آندره‌پل‌گیوم ژید
آتشکده
125,000  ریال
سفرنامه‌ها
کمونیسم - روسیه شوروی
روسیه شوروی - سیر و سیاحت
ژید، آندره‌پل‌گیوم 1951 - 1869
موقعیت
عمومی
R3 Z8

بیگانه  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008704201
آلبر کامو
آتشکده
120,000  ریال
داستان‌های فرانسه - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
R3 Z8

تات‌نشین‌های بلوک زهرا  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009719488
جلال آل‌احمد
آتشکده
85,000  ریال
تاتی
جامعه‌شناسی روستایی
بویین زهرا - اوضاع اجتماعی
بویین زهرا - آداب و رسوم زندگی اجتماعی
موقعیت
عمومی
R3 Z8

تلخون  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008704027
صمد بهرنگی
آتشکده
50,000  ریال
داستان‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
R3 Z8