جستجو
294

بحارالادب  

978-600-150-025-1
طیب مشگینی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
115,000
شعر فارسی - قرن 14

بخوان عین باران  

978-600-5100-06-8
عبدالرضا رضایی‌نیا
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
47,000
شعر فارسی - قرن 14

برخورد (رمان)  

978-600-5100-72-3
محمود اکبرزاده، حسن یونسی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
43,500
داستانهای فارسی - قرن 14

برنده (مجموعه داستان برای نوجوانان)  

978-600-5100-69-3
علی آقاغفار، حسن یونسی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
43,000
داستانهای فارسی - قرن 14

به جای کلمات من نشسته‌ای  

978-600-5396-94-2
چیستا یثربی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
34,000
شعر فارسی - قرن 14

به درک عشق رسیدن  

978-964-5505-44-6
سیمیندخت وحیدی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
31,000
شعر فارسی - قرن 14

به رنگ باران نوشتم  

978-964-5505-61-3
ضیاء‌الدین خالقی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
24,500
شعر فارسی - قرن 14

به رنگ خاکستر: مجموعه داستان برای نوجوانان  

978-600-5396-51-5
سیدسعید هاشمی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
46,500
داستانهای فارسی - قرن 14

به سوی دریا: داستانهایی برای نوجوانان درباره‌ی امام خمینی  

مهری ماهوتی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
خمینی، روح‌الله، رهبرانقلاب‌وبنیانگذارجمهوری‌اسلامی‌ایران،1368-1280 - داستان

به سوی مادر  

978-600-5100-63-1
گیتی دهقان
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
10,000
فیلمنامه‌ها