جستجو
283,548

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
259,000  ریال
بیمه عمر - ایران - بازاریابی
موقعیت
عمومی
انتهای سالن
93&94

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
299,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روان‌شناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی
R1 Z10

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
229,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روانشناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی
R1 Z10

"نوشتن" تمرین کنید! فارسی: کتاب کار برای تمرین نگارش عملی با خط (عربی برای زبان) فارسی ...  

9786006955896
حسین الهی
شورآفرین
100,000  ریال
1395
ادبیات
موقعیت
عمومی
A
2
48

"هولوکاست"! و گزارشی از عمق نفوذ یهودیت و صهیونیسم در تمامی ارکان ایالات متحده آمریکا  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9789644950629
دیوید دیوک
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
60,000  ریال
صهیونیسم - ایالات متحده
قتل عام یهودیان، 1945 - 1939م.
یهودیت و سیاست - ایالات متحده
موقعیت
عمومی
انتهای سالن
92

"هیچ" که جایی اشغال نمی‌کند!  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786006801537
-
نیماژ
60,000  ریال
شعر فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
R1 Z11

"پرتوی از احکام"  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008014584
محمد زروندی
سیمرغ خراسان
150,000  ریال
فقه جعفری - قرن 14
موقعیت
عمومی
R2 Z2

"پرتوی از احکام"  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786008014584
محمد زروندی
سیمرغ خراسان
150,000  ریال
فقه جعفری - قرن 14
موقعیت
عمومی
1
56

"کاتیا" در یک حوض بزرگ با دوستان جدید آشنا می‌شود  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786007288580
یگانه برق‌لامع
فرشته
70,000  ریال
داستان‌های کودکان و نوجوانان
موقعیت
کودک و نوجوان
R5 Z6

"کاتیا" در یک حوض بزرگ با دوستان جدید آشنا می‌شود  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786007288580
یگانه برق‌لامع
فرشته
70,000  ریال
داستان‌های کودکان و نوجوانان
موقعیت
کودک ونوجوان
4
192