جستجو
244,240

(*)جستارهایی در سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی ج 2  

9789644119521
جمعی از نویسندگان/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و کتاب و سنت  

9789644118715
محمد تقی یوسفی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
فلسفه
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)سیره نبوی در مدیریت تعارض  

9789644119200
محمد علی زاده/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
130,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)ضمانت اجراهای صلح و امنیت بین المللی  

9789645883483
محمد رضا باقر زاده/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
120,000  ریال
1394
حقوق
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)چیستی و ارزش معرفت شناختی علم حضوری  

9789644118500
محمد سربخشی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
170,000  ریال
1394
فلسفه
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)چیستی و نقش قضایای تحلیلی و ترکیبی در منطق و معرفت شناسی  

9789644119392
احمد ترابی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
210,000  ریال
1394
فلسفه
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)گنجینه معرفت (4) فلسفه علم کلام مجموعه مقالات  

9789644119460
جمعی از نویسندگان دایره المعارف/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
250,000  ریال
1394
کلام وعقاید
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)گنجینه معرفت (6) معرفت شناسی مجموعه مقالات  

9789644119484
جمعی از نویسندگان دایره المعارف/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
230,000  ریال
1394
فلسفه
موقعیت
عمومی
A
3
53

(1 + 5) فصل در نابرابری‌ها  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786005695779
سینا رضایی‌زارعی
خوشخوان
160,000  ریال
المپیادها (ریاضیات)
ریاضیات - مسائل، تمرین‌ها و غیره
موقعیت
کمک آموزشی
امیرکبیر
1

(2) 2495تمرین ریاضیات  

9789640718513
موسی - سیاح - کتابچی - جوادی
مبتکران
240,000  ریال
1392
کمک آموزشی
موقعیت
کمک آموزشی
B
6
153