جستجو
294

بادها از جنوب می‌آیند: (1378 تا 1386)  

978-964-5505-56-9
مریم سقلاطونی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
18,000
شعر فارسی - قرن 14

باران انگورهای سوخته  

978-964-5505-95-8
مصطفی علی‌پور
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
22,500
شعر فارسی - قرن 14

باشد برای بعد  

978-964-5505-60-6
ناصر حامدی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
17,000
شعر فارسی - قرن 14

باغ بهشت (رمان)  

978-600-5396-06-5
محمدرضا ملکی، حسن یونسی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
51,500
داستانهای فارسی - قرن 14

باغ ترانه: گزیده اشعار  

978-600-5396-33-1
ایرج قنبری
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
47,000
شعر فارسی - قرن 14

باغ دوردست  

978-964-5505-47-7
سعید بیابانکی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
24,000
شعر فارسی - قرن 14

باغ سنگ  

978-964-5505-33-0
سیدعلی موسوی‌گرمارودی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
33,000
شعر فارسی - قرن 14

باغ کاغذی: گزیده اشعار  

978-964-5505-84-2
بهمن صالحی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
34,000
شعر فارسی - قرن 14

بالهای شعله‌ور  

978-600-5396-82-9
اعظم قلندری
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
12,500
شعر فارسی - قرن 14

ببرها هنوز نعره می‌کشند: مجموعه داستان برای نوجوانان  

978-600-5396-20-1
سیداحمد میرزاده، اکرم دژهوست
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
45,000
داستانهای فارسی - قرن 14