جستجو
294

این تحمیل‌شده‌ها  

978-600-5100-61-7
حسن احمدی، حسن یونسی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
40,000
داستانهای فارسی - قرن 14

این شعرها ادامه باران است  

978-964-5505-99-6
اسماعیل محمدپور
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
16,000
شعر فارسی - قرن 14

این مریم همیشه  

978-964-5505-23-1
رضا اسماعیلی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
24,000
شعر فارسی - قرن 14

این یک نفر و آدمهای دیگر (مجموعه داستان)  

978-600-5396-15-7
رحمت حقی‌پور، حسن یونسی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
42,500
داستانهای فارسی - قرن 14

با اجازه عشق  

978-600-5396-19-5
امیرعلی مصدق
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
23,500
شعر فارسی - قرن 14

با اندوهی که عصای من است  

978-964-5505-28-6
سیدعلی میرباذل
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
24,000
شعر فارسی - قرن 14

با دو چشم دچار یکتایی: گزیده اشعار  

978-964-5505-80-4
قربان ولیئی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
16,500
شعر فارسی - قرن 14

با مهر به گذشته بنگر  

978-964-5505-64-4
سیدمحمود سجادی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
25,000
شعر فارسی - قرن 14

با چشم‌های باز خواب می‌بینم  

978-600-5100-98-3
محمدعلی حضرتی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
22,000
شعر فارسی - قرن 14

بابابزرگ خوب من (مجموعه داستان)  

978-600-5100-29-7
داریوش عابدی، یوسف سرشار
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
45,000
داستانهای کوتاه فارسی - قرن 14