جستجو
161,430

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
339,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روان‌شناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی
1
12

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
349,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روان‌شناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی
1
12

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
399,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روان‌شناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی
1
12

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
369,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روان‌شناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی
1
12

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
399,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روان‌شناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی
1
12

"هولوکاست"! و گزارشی از عمق نفوذ یهودیت و صهیونیسم در تمامی ارکان ایالات متحده آمریکا  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789644950629
دیوید دیوک
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
60,000  ریال
صهیونیسم - ایالات متحده
قتل عام یهودیان، 1945 - 1939م.
یهودیت و سیاست - ایالات متحده
موقعیت
عمومی
ورودی راست
1

"هیچ" که جایی اشغال نمی‌کند!  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9786006801537
شاعر: منوره‌السادات نمائی‌مرتضائی
نیماژ
60,000  ریال
شعر فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
1
8

"کتاب کار جامع" تعلیمات اجتماعی "جغرافی - تاریخ - مدنی": "پنجم ابتدایی"  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9786005018950
مهدی زارعی
صیانت
55,000  ریال
جغرافیا - پرسشها و پاسخها (ابتدایی)
تاریخ - پرسشها و پاسخها (ابتدایی)
علوم اجتماعی - پرسش‌ها و پاسخ‌ها (ابتدایی)
موقعیت
کمک آموزشی
9
70

"کیمیانامه ادبیات فارسی" دوره اول متوسطه: پایه هفتم، هشتم و نهم  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9786005627831
حوا پنام,مریم خانی
موسسه فراز اندیش سبز
250,000  ریال
فارسی - راهنمای آموزشی (متوسطه)
فارسی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه)
موقعیت
عمومی

"کیمیانامه ریاضی" دوره اول متوسطه: پایه هشتم  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9786005627848
بهارک خوش‌آموز,بهناز حجتی
موسسه فراز اندیش سبز
300,000  ریال
ریاضیات - آزمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه)
ریاضیات - راهنمای آموزشی (متوسطه)
موقعیت
عمومی