جستجو
283,548

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789646651609
اسپنسر جانسون
معیار علم
45,000  ریال
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
عمومی
R2 Z9

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789646651609
اسپنسر جانسون
معیار علم
55,000  ریال
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
عمومی
R2 Z9

"تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی": قواعد مسئولیت مدنی کارا  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786004800174
مایکل فار
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه
75,000  ریال
شبه‌جرم‌ها - جنبه‌های اقتصادی
موقعیت
حقوقی
R4 Z7

"جمع‌آوری آب برای تولید محصول"  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786006362977
د. پرنسس,اس. وولفر,کا. زیگرت
آموزش و ترویج کشاورزی
120,000  ریال
کشاورزی مناطق خشک
کشاورزی - تامین آب
آب - جمع‌آوری
موقعیت
کشاورزی
R4 Z4

"جمع‌آوری آب برای تولید محصول"  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786006362977
د. پرنسس,اس. وولفر,کا. زیگرت
آموزش و ترویج کشاورزی
120,000  ریال
کشاورزی مناطق خشک
کشاورزی - تامین آب
آب - جمع‌آوری
موقعیت
کشاورزی
3
168

"خاقانی" شاعری دیر آشنا  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9789644014963
علی دشتی
زوار
120,000  ریال
خاقانی، بدیل‌بن‌علی، 529 - 595 ق. - نقد و تفسیر
شعر فارسی - قرن 6 - تاریخ و نقد - آموزش برنامه‌ای
موقعیت
عمومی
1
41

"خاقانی" شاعری دیر آشنا  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789644014963
علی دشتی
زوار
120,000  ریال
خاقانی، بدیل‌بن‌علی، 529 - 595 ق. - نقد و تفسیر
شعر فارسی - قرن 6 - تاریخ و نقد - آموزش برنامه‌ای
موقعیت
عمومی
R3 Z8

"راحت باش اینجا خانه علی (ع) است"  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789645658784
معاونت پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش شهرستان نکا
فانوس
40,000  ریال
داستان‌های کوتاه
داستان‌های مذهبی
موقعیت
عمومی
R2 Z9

"راحت باش اینجا خانه علی (ع) است"  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9789645658784
معاونت پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش شهرستان نکا
فانوس
40,000  ریال
داستان‌های کوتاه
داستان‌های مذهبی
موقعیت
دانشگاهی
3
162

"ره‌آورد مداحی" مجموعه شعر آیینی: گزیده‌ای از دفتر محفوظات مداحل اهل بیت عصمت و طهارت آقای حاج علیرضا ترابی  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786003130258
-
سفیر اردهال
180,000  ریال
شعر فارسی - قرن 14 - مجموعه‌ها
شعر مذهبی - قرن 14 - مجموعه‌ها
مدیحه و مدیحه‌سرایی
موقعیت
عمومی
R3 Z3