جستجو
244,240

"عاشورا" انقلابی در جانها و وجدانها  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786004350204
سیدمحمد اصغری
اطلاعات
180,000  ریال
عاشورا
عاشورا - تاثیر
عاشورا - تاریخ
عاشورا - فلسفه
واقعه کربلا، 61ق. - تاثیر
موقعیت
عمومی
پروین
5

"عهد جدید" در بوته‌ی نقد عقلی (کتاب سوم)  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789643519834
اصغر رستگار
نگاه
600,000  ریال
کتاب مقدس - عهد جدید - نقد و تفسیر
کتاب مقدس - عهد عتیق - نقد و تفسیر
موقعیت
عمومی
پروین
1

"فلسفه روش‌شناسی تحقیق علمی در جغرافیا"  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789640341223
فاطمه بهفروز
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
48,000  ریال
جغرافیا - تحقیق - روش‌شناسی
موقعیت
دانشگاهی
امیرکبیر
3

"قواعد للنحو و الصرف و الاملاء العربی"  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786008052647
حمید باقری‌دهبارز
اندیشه فاضل
160,000  ریال
زبان عربی - رسم الخط و املا
زبان عربی - صرف و نحو - راهنمای آموزشی
موقعیت
دانشگاهی
امیرکبیر
3

"من - تو" آه از خط فاصله: مجموعه شعر  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789641914884
-
مروارید
110,000  ریال
شعر فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
پروین
2

"نماز" نور چشم پیامبر اعظم (ص)  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789640914496
ابراهیم امینی
موسسه بوستان کتاب
60,000  ریال
نماز
نماز - احادیث
نماز - جنبه‌های قرآنی
موقعیت
عمومی
پروین
1

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
349,000  ریال
بیمه عمر - ایران - بازاریابی
موقعیت
عمومی
پروین
2

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
259,000  ریال
بیمه عمر - ایران - بازاریابی
موقعیت
عمومی
پروین
2

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786006982144
حمید امامی
بازاریابی
200,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روان‌شناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786006982144
حمید امامی
بازاریابی
220,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روان‌شناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی