جستجو
294

یک شب از هزار شب: مجموعه داستان برای نوجوانان  

978-600-5396-08-9
فرهاد حسن‌زاده، حسن یونسی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
42,500
داستانهای فارسی - قرن 14

یک شعله نوبهاران (گزیده اشعار)  

978-600-5100-90-7
قنبرعلی تابش
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
17,000
شعر فارسی - قرن 14

یک نفس تا بهار: مجموعه داستان، برای نوجوانان  

978-600-5100-14-3
داود امیریان، شهناز اعتمادی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
36,000
داستانهای کوتاه فارسی - قرن 14

یک کلمه افتاده است  

978-600-5396-59-1
سیدضیاءالدین شفیعی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
30,500
نثر فارسی - قرن 14