جستجو
294

از قبیل زندگان  

978-600-5396-46-1
امید مهدی‌نژاد
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
20,000
شعر فارسی - قرن 14

از من مگیرید این صدا را  

978-600-5396-98-0
فاطمه سالاروند
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
12,000
شعر فارسی - قرن 14

از نستعلیق گیسوان حوا  

978-600-5396-29-4
علی هوشمند
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
19,500
شعر فارسی - قرن 14

از پس آبی زلال (مجموعه داستان)  

978-600-5100-68-6
انوشه منادی، حسن یونسی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
36,500
داستانهای فارسی - قرن 14

از پشت شیشه‌های کوچک رنگی  

978-600-150-003-9
مهدی مظفری‌ساوجی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
16,000
شعر فارسی - قرن 14

از چشمه بقا  

978-600-5396-76-8
حکیمه دبیران
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
16,000
شعر فارسی - قرن 14

اسب بی‌سوار: مجموعه داستان برای نوجوانان  

978-600-5396-24-9
مسلم ناصری، حسن یونسی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
46,000
داستانهای فارسی - قرن 14

اشرافزاده قهرمان: چهار داستان بلند  

978-600-5100-59-4
محمود حکیمی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
41,000
داستانهای کوتاه فارسی - قرن 14

اطلس تاریخ اسلام: (زمینه‌ها)  

978-600-150-014-5
مهدی احمدی، محمدجواد بهشتی، حسین حبیبی، مجید حیدری‌فر، ابوالفضل بنائی‌کاشی، سیدجلال جمالی، سیدکمال جمالی، احمد اکرامی، علیرضا اعلایی، محمدصادق دسترنجی، سیدمصطفی باقی‌زاده‌بافقی، احمدی مومنی‌تیکدری، عزیز خوشوقت
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
500,000
اسلام - تاریخ

اعجاز درد  

978-964-5505-49-1
محمود شاهرخی(جذبه)
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
24,000
شعر فارسی - قرن 14