جستجو
244,240

"دادرسی‌های بین‌المللی" دیوان بین‌المللی دادگستری: مسائل روز، چکیده آراء و اسناد  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789649812823
سیدحسین سادات‌میدانی,سیدباقر میرعباسی
جاودانه
250,000  ریال
دادگاه بین‌المللی لاهه
دادگاه‌های بین‌المللی
داوری بین‌المللی
موقعیت
دانشگاهی
امیرکبیر
4

"دادرسی‌های بین‌المللی" دیوان بین‌المللی دادگستری: مسائل روز، چکیده آراء و اسناد  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789649812823
سیدحسین سادات‌میدانی,سیدباقر میرعباسی
جنگل
250,000  ریال
دادگاه بین‌المللی لاهه
دادگاه‌های بین‌المللی
داوری بین‌المللی
موقعیت
زبان
امیرکبیر
2

"دوستت دارم" به تمام زبان‌های دنیا  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786005361513
-
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
40,000  ریال
عشق - کاریکاتورها و کارتون‌ها
کلمات قصار
کلمات قصار انگلیسی
موقعیت
عمومی
پروین
3

"سارا" عشق خاموش: تاملی درباره عشق و علاقه‌ی استاد شهریار نسبت به دختری به نام سارا ملقب به (ننه قیز)  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789642341542
کرم پورزارعی
آذربایجان
75,000  ریال
شعر فارسی - قرن 14
شهریار، محمدحسین، 1367 - 1285 - نقد و تفسیر
شعر فارسی - قرن 14 - ترجمه شده از ترکی آذربایجانی
شاعران ایرانی - تبریز - سرگذشت‌نامه
شعر ترکی آذربایجانی - ایران - قرن 14 - ترجمه شده به فارسی
موقعیت
عمومی
پروین
6

"سارا" عشق خاموش: تاملی درباره عشق و علاقه‌ی استاد شهریار نسبت به دختری به نام سارا ملقب به (ننه قیز)  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789642341542
کرم پورزارعی
یاران
75,000  ریال
شعر فارسی - قرن 14
شهریار، محمدحسین، 1367 - 1285 - نقد و تفسیر
شعر فارسی - قرن 14 - ترجمه شده از ترکی آذربایجانی
شاعران ایرانی - تبریز - سرگذشت‌نامه
شعر ترکی آذربایجانی - ایران - قرن 14 - ترجمه شده به فارسی
موقعیت
عمومی
پروین
1

"ساری عاشیق" در افسانه و تاریخ  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789648862683
حسین دوستی
یاران
65,000  ریال
شعر ترکی - ایران - قرن 12
موقعیت
عمومی
پروین
1

"شبکه بندی (مش بندی) ساختار یافته در نرم افزار ANSYS & ABAQUS"  

9789643776428
جابرمهدی نژاد گرجی
ناقوس
150,000  ریال
1392
نرم افزار
موقعیت
دانشگاهی
B
4
102

"صفر تا صد" تفسیر نوار قلب (تفسیر خودمانی نوار قلب)  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786001015342
مالکوم تیلر
جامعه نگر
299,000  ریال
الکتروکاردیوگرافی
موقعیت
پزشکی
امیرکبیر
1

"صفر تا صد" تفسیر نوار قلب (تفسیر خودمانی نوار قلب)  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786001015342
مالکوم تیلر
جامعه نگر
299,000  ریال
الکتروکاردیوگرافی
موقعیت
پزشکی
امیرکبیر
1

"صفر تا صد" تفسیرگرافی قفسه سینه (تفسیر خودمانی گرافی قفسه سینه)  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786001014888
داریوش حسن‌زاده
جامعه نگر
299,000  ریال
قفسه سینه - بیماری‌ها - تشخیص
قفسه سینه - پرتونگاری
موقعیت
پزشکی
امیرکبیر
1