جستجو
283,548

"امیرالمومنین" و "ملک": دو واژه و دو فرهنگ  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789644117749
حامد منتظری‌مقدم
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
135,000  ریال
امیرالمومنین (واژه)
ملک (واژه)
اسلام و دولت - اصطلاحها و تعبیرها
اسلام و سیاست - اصطلاحها و تعبیرها
موقعیت
عمومی
R2 Z9

"انسان‌کنش"‌شناسی صدرایی به مثابه ظرفیت‌شناسی مبانی انسان‌شناختی صدرالمتالهین برای علوم انسانی  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786002982131
هادی موسوی,سیدحمیدرضا حسنی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
145,000  ریال
انسان‌شناسی فلسفی
صدرالدین‌شیرازی، محمد‌بن‌ابراهیم، 979 - 1050 ق. - دیدگاه درباره انسان‌شناسی فلسفی
موقعیت
عمومی
R2 Z9

"انکار" هوش سیاه  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786005138825
مهرداد مختاری‌پور
لیوسا
35,000  ریال
اعتیاد - جنبه‌های روان‌شناسی
اعتیاد - درمان
موقعیت
عمومی
1
26

"انکار" هوش سیاه  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786005138825
مهرداد مختاری‌پور
لیوسا
35,000  ریال
اعتیاد - جنبه‌های روان‌شناسی
اعتیاد - درمان
موقعیت
عمومی
R3 Z8

"بازگشت": پدران، پسران و سرزمین مابینشان  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786004610445
هشام مطر
کتاب کوله پشتی
250,000  ریال
پدران و پسران
نویسندگان آمریکایی - سرگذشتنامه
مطر، هشام، 1970 م.
مطر، هشام، 1970 م. - سفرها - لیبی
موقعیت
عمومی
R2 Z9

"بازگشت": پدران، پسران و سرزمین مابینشان  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786004610445
هشام مطر
کتاب کوله پشتی
250,000  ریال
پدران و پسران
نویسندگان آمریکایی - سرگذشتنامه
مطر، هشام، 1970 م.
مطر، هشام، 1970 م. - سفرها - لیبی
موقعیت
عمومی
2
75

"بدیع" از بلاغت  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9789644015243
جواد مرتضایی
زوار
165,000  ریال
بدیع
معانی و بیان
موقعیت
عمومی
1
41

"بدیع" از بلاغت  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789644015243
جواد مرتضایی
زوار
165,000  ریال
بدیع
معانی و بیان
موقعیت
عمومی
R3 Z8

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789646651609
اسپنسر جانسون
معیار علم
85,000  ریال
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
عمومی
R2 Z9

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9646651607
اسپنسر جانسون
معیار علم
70,000  ریال
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
عمومی
R2 Z9