جستجو
372,648

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: سفیدبرفی"  

جنوب استان کرمان/ نمایشگاه کتاب جیرفت 96
9786008347842
رامتین فرزاد
پرتقال
140,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
2
1
12

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: سفیدبرفی"  

استان سمنان/ نمایشگاه کتاب سمنان 96
9786008347842
رامتین فرزاد
پرتقال
140,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
3
100

"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و حقوق بشر، علی (ع) و انقلاب فرانسه  

9646590217
جورج جرداق
فراهانی
750,000  ریال
93
0
موقعیت
عمومی
شبستان
17
24

"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و سقراط، علی (ع) و اعلامیه جهانی حقوق بشر(مجموعه کامل)  

9646590225
؛ ویراستار:پولاد فرخزاد
فراهانی
750,000  ریال
93
0
موقعیت
عمومی
شبستان
17
24

"ایزو، کاربردی، اصولی"  

9786005921373
آرش اصغری‌نژاد ؛ زیرنظر:راهب عارفی
راشدین
90,000  ریال
1393
کشاورزی
موقعیت
عمومی
شبستان
22
11

"بانک آزمون جامع فیزیک" رشته تجربی نظام جدید قابل استفاده: شرکت‌کنندگان کنکور سراسری دانشگاه آزاد ...  

9647051042
حجت ایرانی
مخطوط
25,000  ریال
1383
مذهبی-آموزشی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)

"بانک آزمون جامع فیزیک" رشته تجربی نظام جدید قابل استفاده: شرکت‌کنندگان کنکور سراسری دانشگاه آزاد ...  

9647051042
حجت ایرانی
مخطوط
35,000  ریال
1379
مذهبی-آموزشی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)

"خیام صادق": مجموعه آثار صادق هدایت درباره خیام  

9789645571823
گردآورنده:جهانگیر هدایت
نشرچشمه
150,000  ریال
1395
عمومی
موقعیت
عمومی
شبستان
31
50

"خیام صادق": مجموعه آثار صادق هدایت درباره خیام  

جنوب استان کرمان/ نمایشگاه کتاب جیرفت 96
9789645571823
گردآورنده:جهانگیر هدایت
نشرچشمه
150,000  ریال
1395
عمومی
موقعیت
عمومی
1
1
10

"داستانهای فیلی و فیگی: اسباب بازی ِ عزیزم!"  

استان بوشهر/ نمایشگاه کتاب بوشهر 96
9786008675327
رامتین فرزاد
پرتقال
140,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
Z7