جستجو
294

آواز در باران  

978-600-5396-79-9
محمدقاسم فروغی‌جهرمی، محبوبه بزم‌آرا
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
8,500
شعر فارسی - قرن 14

آواز عاشقی  

978-964-5505-68-2
محمدباقر کلاهی‌اهری
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
36,000
شعر فارسی - قرن 14

آیت اعتدال: رهنمودها و خاطراتی از ویژگیهای امام خمینی (س)  

اصغر میرشکاری
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
خمینی، روح‌الله، رهبرانقلاب‌وبنیانگذارجمهوری‌اسلامی‌ایران،1368-1280 - صرفه‌جویی، خمینی، روح‌الله، رهبرانقلاب‌وبنیانگذارجمهوری‌اسلامی‌ایران،1368-1280 - نظریه درباره قناعت

آیه‌های مشرقی  

978-600-5396-81-2
سیده‌حشمت موسوی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
9,500
شعر فارسی - قرن 14

اختر و روزهای تلواسه (مجموعه داستان)  

978-600-5100-19-8
نرگس آبیار
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
31,000
داستانهای کوتاه فارسی - قرن 14

اردیبهشت و این همه برف: گزیده اشعار  

978-600-5100-05-1
کریم رجب‌زاده
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
30,000
شعر فارسی - قرن 14

از این بهشت موازی  

978-964-5505-81-1
حامد حسین‌خانی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
22,000
شعر فارسی - قرن 14

از این عاشقی‌ها  

978-964-5505-98-9
محمدحسین صفاریان
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
18,000
شعر فارسی - قرن 14

از دوشنبه تا تهران  

978-600-150-068-8
رستم عجمی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
25,000
شعر فارسی - قرن 14

از سالهای دور و نزدیک  

978-964-5505-66-8
محمدجواد محبت
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
39,000
شعر فارسی - قرن 14