جستجو
283,548

"500" نکته طلایی حقوق تجارت  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786007105030
یوسف براری,مجتبی جهانیان
برازش
30,000  ریال
حقوق تجارت - ایران
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
کانون وکلای دادگستری - ایران - آزمونها
موقعیت
حقوقی
2
117

"500" نکته طلایی حقوق جزا  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786007105276
سیدعلی پورموسوی
برازش
50,000  ریال
حقوق جزا - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
حقوق جزا - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
حقوقی
R4 Z7

"500" نکته طلایی حقوق جزا  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786007105276
سیدعلی پورموسوی
برازش
50,000  ریال
حقوق جزا - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
حقوق جزا - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
حقوقی
2
117

"600" نکته طلایی حقوق مدنی  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786007105153
مجتبی جهانیان,یوسف براری‌چناری
برازش
50,000  ریال
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
حقوق مدنی - ایران - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
حقوقی
R4 Z7

"600" نکته طلایی حقوق مدنی  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786007105153
مجتبی جهانیان,یوسف براری‌چناری
برازش
50,000  ریال
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
حقوق مدنی - ایران - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
حقوقی
2
117

"70 نمونه آزمون تافل" رهنما (واژگان): ویژه داوطلبان کنکور، داوطلبان انواع تافل‌ها  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789643673673
ابراهیم نظری‌تیموری
رهنما
300,000  ریال
زبان انگلیسی - کتاب‌های درسی برای خارجیان
زبان انگلیسی - خودآموز
موقعیت
زبان
R4 Z4

"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و حقوق بشر، علی (ع) و انقلاب فرانسه  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9646590217
جورج جرداق
فراهانی
0  ریال
علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق.
موقعیت
عمومی
R2 Z9

"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و حوادث عصر خود، علی (ع) و قومیت عربی  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9646590233
جورج جرداق
فراهانی
0  ریال
علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق.
موقعیت
عمومی
R2 Z9

"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و سقراط، علی (ع) و اعلامیه جهانی حقوق بشر  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9646590225
جورج جرداق
فراهانی
0  ریال
علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق.
موقعیت
عمومی
R2 Z9

"امیرالمومنین" و "ملک": دو واژه و دو فرهنگ  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9789644117749
حامد منتظری‌مقدم
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
135,000  ریال
امیرالمومنین (واژه)
ملک (واژه)
اسلام و دولت - اصطلاحها و تعبیرها
اسلام و سیاست - اصطلاحها و تعبیرها
موقعیت
عمومی
انتهای سالن
91