جستجو
294

... این کتاب اسم ندارد  

978-600-5100-35-8
محمود اکرامی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
26,000
شعر فارسی - قرن 14

آب در سماور کهنه: مجموعه اشعار  

978-964-5505-48-4
سلمان هراتی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
25,000
شعر فارسی - قرن 14

آخرین روزهای بهار: مجموعه داستان برای نوجوانان  

978-600-5100-21-1
حسین فتاحی، شهناز اعتمادی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
38,000
داستانهای فارسی - قرن 14

آدم هم پوست می‌اندازد (مجموعه داستان)  

978-600-5396-09-6
اکبر صحرایی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
41,000
داستانهای فارسی - قرن 14

آدمهای آبرودار: مجموعه داستان برای نوجوانان  

978-600-5100-52-5
احمد عربلو، حسن یونسی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
48,000
داستانهای فارسی - قرن 14

آذرستان (رمان)  

978-600-5100-33-4
محمدعلی علومی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
65,000
داستانهای فارسی - قرن 14

آسمان ابری دی  

978-600-5396-77-5
راضیه رجایی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
12,500
شعر فارسی - قرن 14

آسمان خیال  

978-600-5396-78-2
محمدقاسم فروغی‌جهرمی، فرزانه یزدان‌شناس
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
11,500
شعر فارسی - قرن 14

آن صبح پرنیانی  

978-964-5505-74-3
مهرداد اوستا
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
26,000
شعر فارسی - قرن 14

آنا (فیلمنامه سینمایی)  

978-600-5396-30-0
همایون‌رضا عطاردی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
9,000
فیلمنامه‌ها