جستجو
244,240

"1 - 2 - 3" سحرآمیز: انضباط موثر برای کودکان 2 - 12 سال  

9789643726317
تامس فیلان ؛ مترجم:مهدی دوایی ؛ مترجم:شیرین کوهپایه
سخن
150,000  ریال
93
عمومی
موقعیت
عمومی
A
1
24-25

"1 - 2 - 3" سحرآمیز: انضباط موثر برای کودکان 2 - 12 سال  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789643726317
تامس فیلان
سخن
150,000  ریال
تربیت خانوادگی
کودکان - انضباط
والدین و کودک
کودکان و سرپرستی
موقعیت
عمومی
پروین
3

"500" نکته طلایی آئین دادرسی مدنی  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786007105238
سیدمهدی کمالان
برازش
50,000  ریال
آیین دادرسی مدنی - ایران
موقعیت
حقوقی
امیرکبیر
4

"500" نکته طلایی حقوق تجارت  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786007105030
یوسف براری,مجتبی جهانیان
برازش
50,000  ریال
حقوق تجارت - ایران
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
کانون وکلای دادگستری - ایران - آزمونها
موقعیت
حقوقی
امیرکبیر
4

"500" نکته طلایی حقوق تجارت  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786007105030
یوسف براری,مجتبی جهانیان
برازش
35,000  ریال
حقوق تجارت - ایران
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
کانون وکلای دادگستری - ایران - آزمونها
موقعیت
حقوقی
امیرکبیر
4

"500" نکته طلایی حقوق تجارت  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786007105030
یوسف براری,مجتبی جهانیان
برازش
30,000  ریال
حقوق تجارت - ایران
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
کانون وکلای دادگستری - ایران - آزمونها
موقعیت
حقوقی
امیرکبیر
4

"500" نکته طلایی حقوق جزا  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786007105276
سیدعلی پورموسوی
برازش
50,000  ریال
حقوق جزا - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
حقوق جزا - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
حقوقی
امیرکبیر
4

"600" نکته طلایی حقوق مدنی  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786007105153
مجتبی جهانیان,یوسف براری‌چناری
برازش
50,000  ریال
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
حقوق مدنی - ایران - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
حقوقی
امیرکبیر
4

"70 نمونه آزمون تافل" رهنما (واژگان): ویژه داوطلبان کنکور، داوطلبان انواع تافل‌ها  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789643673673
ابراهیم نظری‌تیموری
رهنما
300,000  ریال
زبان انگلیسی - کتاب‌های درسی برای خارجیان
زبان انگلیسی - خودآموز
موقعیت
زبان
امیرکبیر
2

"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و حقوق بشر، علی (ع) و انقلاب فرانسه  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9646590217
جورج جرداق
فراهانی
0  ریال
علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق.
موقعیت
عمومی
پروین
5