"امیرالمومنین" و "ملک": دو واژه و دو فرهنگ

فارسی
9789644117749
حامد منتظری‌مقدم
-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
امیرالمومنین (واژه)<br/>ملک (واژه)<br/>اسلام و دولت - اصطلاح‌ها و تعبیرها<br/>اسلام و سیاست - اصطلاح‌ها و تعبیرها<br/>
135,000 ریال
موقعیت
عمومی
پروین
2