"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان

فارسی
9789642367467
حمید امامی
-
نسل نواندیش
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی<br/>بیمه عمر - بازاریابی<br/>مشتری‌شناسی - جنبه‌های روانشناسی<br/>فروشندگی - بیمه<br/>
229,000 ریال
موقعیت
عمومی
R1 Z10