"راز تپه‌های 139" زندگی‌نامه و خاطرات شهید ناصر گنج‌بخش

فارسی
9786009638918
مهری پورمنعمی
-
مبشر(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - شهیدان - سرگذشتنامه<br/>شهیدان - ایران - بازماندگان - خاطرات<br/>گنج‌بخش، ناصر، 1344 - 1362<br/>
60,000 ریال
موقعیت
عمومی