اطلس تاریخ اسلام: (زمینه‌ها)

فارسی
978-600-150-014-5
مهدی احمدی، محمدجواد بهشتی، حسین حبیبی، مجید حیدری‌فر، ابوالفضل بنائی‌کاشی، سیدجلال جمالی، سیدکمال جمالی، احمد اکرامی، علیرضا اعلایی، محمدصادق دسترنجی، سیدمصطفی باقی‌زاده‌بافقی، احمدی مومنی‌تیکدری، عزیز خوشوقت
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
اسلام - تاریخ
500,000