آواز در باران

فارسی
978-600-5396-79-9
محمدقاسم فروغی‌جهرمی، محبوبه بزم‌آرا
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
شعر فارسی - قرن 14
8,500