ایستاده در باد: نگاهی به تفسیر سوره احزاب

فارسی
978-600-5396-16-4
سیدمحمد روحانی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
تفاسیر شیعه - قرن 14، تفاسیر (سوره احزاب)
85,000