آسمان خیال

فارسی
978-600-5396-78-2
محمدقاسم فروغی‌جهرمی، فرزانه یزدان‌شناس
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
شعر فارسی - قرن 14
11,500