به سوی دریا: داستانهایی برای نوجوانان درباره‌ی امام خمینی

فارسی
مهری ماهوتی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
خمینی، روح‌الله، رهبرانقلاب‌وبنیانگذارجمهوری‌اسلامی‌ایران،1368-1280 - داستان