جستجو
243,188

"1 - 2 - 3" سحرآمیز: انضباط موثر برای کودکان 2 - 12 سال  

9789643726317
تامس فیلان ؛ مترجم:مهدی دوایی ؛ مترجم:شیرین کوهپایه
سخن
150,000  ریال
93
عمومی
موقعیت
عمومی
A
1
24-25

"1 - 2 - 3" سحرآمیز: انضباط موثر برای کودکان 2 - 12 سال  

استان آذربایجان غربی/ نمایشگاه کتاب ارومیه97
9789643726317
تامس فیلان
سخن
150,000  ریال
تربیت خانوادگی<br/>کودکان - انضباط<br/>والدین و کودک<br/>کودکان و سرپرستی<br/>
موقعیت
عمومی
1
3
59

"500" نکته طلایی آئین دادرسی مدنی  

استان آذربایجان غربی/ نمایشگاه کتاب ارومیه97
9786007105238
سیدمهدی کمالان
برازش
50,000  ریال
آیین دادرسی مدنی - ایران<br/>
موقعیت
حقوقی
2
1
43

"500" نکته طلایی حقوق تجارت  

استان آذربایجان غربی/ نمایشگاه کتاب ارومیه97
9786007105030
یوسف براری,مجتبی جهانیان
برازش
50,000  ریال
حقوق تجارت - ایران<br/>دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها<br/>کانون وکلای دادگستری - ایران - آزمونها<br/>
موقعیت
حقوقی
2
1
43

"500" نکته طلایی حقوق تجارت  

استان آذربایجان غربی/ نمایشگاه کتاب ارومیه97
9786007105030
یوسف براری,مجتبی جهانیان
برازش
35,000  ریال
حقوق تجارت - ایران<br/>دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها<br/>کانون وکلای دادگستری - ایران - آزمونها<br/>
موقعیت
حقوقی
2
1
43

"500" نکته طلایی حقوق تجارت  

استان آذربایجان غربی/ نمایشگاه کتاب ارومیه97
9786007105030
یوسف براری,مجتبی جهانیان
برازش
30,000  ریال
حقوق تجارت - ایران<br/>دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها<br/>کانون وکلای دادگستری - ایران - آزمونها<br/>
موقعیت
حقوقی
2
1
43

"500" نکته طلایی حقوق جزا  

استان آذربایجان غربی/ نمایشگاه کتاب ارومیه97
9786007105276
سیدعلی پورموسوی
برازش
50,000  ریال
حقوق جزا - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)<br/>حقوق جزا - راهنمای آموزشی (عالی)<br/>
موقعیت
حقوقی
2
1
43

"600" نکته طلایی حقوق مدنی  

استان آذربایجان غربی/ نمایشگاه کتاب ارومیه97
9786007105153
مجتبی جهانیان,یوسف براری‌چناری
برازش
50,000  ریال
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها<br/>حقوق مدنی - ایران - راهنمای آموزشی (عالی)<br/>
موقعیت
حقوقی
2
1
43

"70 نمونه آزمون تافل" رهنما (واژگان): ویژه داوطلبان کنکور، داوطلبان انواع تافل‌ها  

استان آذربایجان غربی/ نمایشگاه کتاب ارومیه97
9789643673673
ابراهیم نظری‌تیموری
رهنما
300,000  ریال
زبان انگلیسی - کتاب‌های درسی برای خارجیان<br/>زبان انگلیسی - خودآموز<br/>
موقعیت
دانشگاهی
2
1
49

"70 نمونه آزمون تافل" رهنما (واژگان): ویژه داوطلبان کنکور، داوطلبان انواع تافل‌ها  

استان اردبیل / نمایشگاه کتاب اردبیل 97
9789643673673
ابراهیم نظری‌تیموری
رهنما
300,000  ریال
زبان انگلیسی - کتاب‌های درسی برای خارجیان<br/>زبان انگلیسی - خودآموز<br/>
موقعیت
دانشگاهی
2
9