جستجو
145,482

"1 - 2 - 3" سحرآمیز: انضباط موثر برای کودکان 2 - 12 سال  

9789643726317
تامس فیلان ؛ مترجم:مهدی دوایی ؛ مترجم:شیرین کوهپایه
سخن
150,000  ریال
93
عمومی
موقعیت
عمومی
A
1
24-25

"1 - 2 - 3" سحرآمیز: انضباط موثر برای کودکان 2 - 12 سال  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9789643726317
تامس فیلان
سخن
150,000  ریال
تربیت خانوادگی<br/>کودکان - انضباط<br/>والدین و کودک<br/>کودکان و سرپرستی<br/>
موقعیت
عمومی
1
1
13

"70 نمونه آزمون تافل" رهنما (واژگان): ویژه داوطلبان کنکور، داوطلبان انواع تافل‌ها  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9789643673673
ابراهیم نظری‌تیموری
رهنما
300,000  ریال
زبان انگلیسی - کتاب‌های درسی برای خارجیان<br/>زبان انگلیسی - خودآموز<br/>
موقعیت
دانشگاهی
2
1
49

"بازگشت": پدران، پسران و سرزمین مابینشان  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9786004610445
هشام مطر
کتاب کوله پشتی
250,000  ریال
پدران و پسران<br/>نویسندگان آمریکایی - سرگذشتنامه<br/>مطر، هشام، 1970 م.<br/>مطر، هشام، 1970 م. - سفرها - لیبی<br/>
موقعیت
عمومی
1
3
44

"بدیع" از بلاغت  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9789644015243
جواد مرتضایی
زوار
165,000  ریال
بدیع<br/>معانی و بیان<br/>
موقعیت
عمومی
1
2
36

"جمع‌آوری آب برای تولید محصول"  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9786006362977
د. پرنسس,اس. وولفر,کا. زیگرت
آموزش و ترویج کشاورزی
120,000  ریال
کشاورزی مناطق خشک<br/>کشاورزی - تامین آب<br/>آب - جمع‌آوری <br/>
موقعیت
کشاورزی
2
1
54

"خاقانی" شاعری دیر آشنا  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9789644014963
علی دشتی
زوار
120,000  ریال
خاقانی، بدیل‌بن‌علی، 529 - 595 ق. - نقد و تفسیر<br/>شعر فارسی - قرن 6 - تاریخ و نقد - آموزش برنامه‌ای<br/>
موقعیت
عمومی
1
2
36

"راحت باش اینجا خانه علی (ع) است"  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9789645658784
معاونت پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش شهرستان نکا
فانوس
40,000  ریال
داستان‌های کوتاه<br/>داستان‌های مذهبی<br/>
موقعیت
عمومی
1
2
40

"راز تپه‌های 139" زندگی‌نامه و خاطرات شهید ناصر گنج‌بخش  

نمایشگاه جنوب کرمان/جیرفت97
9786009638918
مهری پورمنعمی
مبشر(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
60,000  ریال
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - شهیدان - سرگذشتنامه<br/>شهیدان - ایران - بازماندگان - خاطرات<br/>گنج‌بخش، ناصر، 1344 - 1362<br/>
موقعیت
عمومی

"شبکه بندی (مش بندی) ساختار یافته در نرم افزار ANSYS & ABAQUS"  

9789643776428
جابرمهدی نژاد گرجی
ناقوس
150,000  ریال
1392
نرم افزار
موقعیت
دانشگاهی
B
4
102