جستجو
69,989

"1 - 2 - 3" سحرآمیز: انضباط موثر برای کودکان 2 - 12 سال  

9789643726317
تامس فیلان ؛ مترجم:مهدی دوایی ؛ مترجم:شیرین کوهپایه
سخن
150,000  ریال
93
عمومی
موقعیت
عمومی
A
1
24-25

"شبکه بندی (مش بندی) ساختار یافته در نرم افزار ANSYS & ABAQUS"  

9789643776428
جابرمهدی نژاد گرجی
ناقوس
150,000  ریال
1392
نرم افزار
موقعیت
دانشگاهی
B
4
102

"نوشتن" تمرین کنید! فارسی: کتاب کار برای تمرین نگارش عملی با خط (عربی برای زبان) فارسی ...  

9786006955896
حسین الهی
شورآفرین
100,000  ریال
1395
ادبیات
موقعیت
عمومی
A
2
48

"کنز الابرار" نوحه سینه زنی در مدح و مراثی ال اطهار، جمعی پند و اندرز و گفتار  

9648490279
اسماعیل مناجاتی فراهانی
حلم
5,000  ریال
841202
متفرقه
موقعیت
عمومی
A
1
5

"گوهر مراد" شخصیت‌پردازی در داستان‌های غلامحسین ساعدی  

9786009343669
مریم گلشن
فرهنگ عامه
100,000  ریال
1392
عمومی
موقعیت
دانشگاهی
B
4
106

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
B
4
102

(*)از خدا آگاهی تا خود آگاهی و آثار روان شناختی آن  

9789644119194
مسعود نور علی زاده میانجی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
100,000  ریال
1394
روان شناسی
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)انسان کامل از دیدگاه مولوی  

9789651188732
جلیل آقاخانی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
150,000  ریال
1394
عرفان
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)بررسی تطبیقی سازمان روحانیت شیعه با نهاد کلیسای کاتولیک  

9789644119163
محمد حسین طاهری آکردی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
ادیان
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)جایگاه توحید در نظام تعلیم و تربیت  

9789644119415
محمد حسین کریمی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
80,000  ریال
1394
علوم تربیتی
موقعیت
عمومی
A
3
53