حضور ایران در نمایشگاههای بین المللی کتاب در دیگر کشورها

موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران به نمایندگی از نمایشگاه کتاب تهران و نشر ایران و با حمایت  معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاههای بین امللی کتاب حضور می یابد که در در ذیل گزارش هر کدام به اجمال ذکر شده است. علاوه بر اطلاعات اجمالی ذیل می توانید با کلیک روی عنوان هر نمایشگاه، گزارش آن را به صورت  کامل و با فرمت پی دی اف دریافت کنید. اطلاعات نمایشگاههای خارجی قبل از سال 90 را می توانید از(اینجا) قسمت عملکرد موسسه نمایشگاههای فرهنگی دریافت کنید.

  • سال 1396

نمایشگاه کتاب پاریس 3 تا 7 فروردین (دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب تونس4 تا 13 فروردین (دریافت گزارش)

نمايشگاه كتاب بلونيا 14 تا 17 فروردین (دریافت گزارش

نمایشگاه کتاب بوداپست31فروردین تا3اردیبهشت (دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب پکن 1 تا 5 شهریور (دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب مسکو 15 تا 19 شهریور (دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب فرانکفورت 19 تا 23 مهر

  • سال 1395

نمایشگاه کتاب پاریس - 2016

نمایشگاه کتاب بلونیا16تا19فروردین(دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب پکن 3 تا7شهریور(دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب مسکو 17تا21شهریور(دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب فرانکفورت 28مهر تا2آبان(دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب بلگراد 3 تا 10آبان(دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب الجزیره 5تا15آبان(دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب وین 19تا23آبان(دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب استانبول 22 تا 25 آبان(دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب دوحه قطر 10 تا 20 آذر(دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب دهلی نو 18 تا 26 دی ( دریافت گزارش)

نمایشگاه کتاب عمان 5 تا 15 اسفند (دریافت گزارش)

  • سال 1394

نمایشگاه کتاب پاریس - 2015

نمایشگاه کتاب دهلی نو - 2016

نمایشگاه کتاب وین - 2015

نمایشگاه کتاب فرانکفورت -  2015

نمایشگاه کتاب دوشنبه - 2015

نمایشگاه کتاب پکن - 2015

نمایشگاه کتاب مسکو - 2015

نمایشگاه کتاب بلونیا -2015

  • سال 1393

نمایشگاه کتاب دوحه قطر - 2015

نمایشگاه کتاب کویت - 2014

نمایشگاه کتاب استانبول- 2014

نمایشگاه کتاب بلگراد - 2014

نمایشگاه کتاب داغستان- 2014

نمایشگاه کتاب تاجیکستان- 2014

نمایشگاه بین­ المللی کتاب فرانکفورت - 2014

نمایشگاه کتاب پکن - 2014

نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو - 2014

نمایشگاه کتاب تفلیس- 2014

نمایشگاه بین المللی کتاب بلونیا- 2014

نمایشگاه بین المللی کتاب پاریس-2014